N59rihbnk7w6bymslvax

Uudet virtuaaliset potilastapaukset kehittävät ja yhtenäistävät lääketieteen ja hoitotyön koulutusta ja hoitokäytäntöjä

Lehdistötiedotteet   •   Syys 20, 2017 09:19 EEST

Tulevaisuudessa pelillistettyjä potilastapauksia voidaan hyödyntää lääketieteen ja hoitotyön perus- ja jatkokoulutuksessa ja opitun arvioimisessa. Practigame ja Pfizer Suomi ovat kehittäneet yhdessä asiantuntijalääkäreiden kanssa SimDocPro-nimisen potilastapauspelin lääketieteen ja hoitotyön opiskelijoille sekä terveydenhuollon ammattilaisille.

J0dzszogpv4achrdjwe8

Syyskuun aikana leukemia ja lymfooma tutummiksi

Uutiset   •   Syys 14, 2017 14:17 EEST

Syyskuussa pyritään maailmanlaajuisesti lisäämään tietoisuutta hematologisista syövistä eli verisyövistä ja vietetään hematologisten syöpien kuukautta (Blood Cancer Awareness Month). Kuukauden aikana on tavoitteena lisätä tietoisuutta leukemiasta ja lymfoomasta.

Media no image

TRUMENBA® -meningokokkirokote sai Euroopassa myyntiluvan Neisseria meningitidis -bakteerin B-seroryhmän aiheuttamaa invasiivista meningokokki-infektiota vastaan.

Uutiset   •   Elo 22, 2017 09:15 EEST

Trumenba on uusi B-ryhmän meningokokkirokote, jonka käyttöaihe on aktiivinen immunisaatio B-seroryhmän Neisseria meningitidis -bakteerin aiheuttamaa invasiivista meningokokki-infektiota vastaan. Meningokokkibakteereja on useita eri ryhmiä, joita kutsutaan seroryhmiksi. Merkittävimmät meningokokkitauteja aiheuttavat seroryhmät ovat A, B, C, W ja Y. Trumenba-rokote suojaa seroryhmä B:n aiheuttamilta taudeilta. Rokotteen voi antaa kymmenestä ikävuodesta alkaen. Markkinoilla on jo aikaisemmin ollut rokotteita A,C,W ja Y –seroryhmiä vastaan.

Trumenba koostuu kahdesta meningokokkibakteerin pinnalla olevan proteiinin variantista. Proteiini jaetaan kahteen immunologisesti erilaiseen alaperheeseen. Yli 96 % B-seroryhmän meningokokkibakteereista Euroopassa ilmentää pinnallaan jompaakumpaa näihin kahteen alaperheeseen kuuluvaa proteiinin varianttia.

Päätös myyntiluvan myöntämisestä perustuu kliinisiin tutkimuksiin yli 20 000 teini-ikäisellä ja aikuisella. Näihin tutkimuksiin on osallistunut myös yli 2 000 suomalaista. Tämä on konkreettinen osoitus korkeatasoisen lääketutkimuksen toteutuksesta Suomessa osana terveysalan kasvustrategiaa.

Tutkimusten mukaan Trumenba suojaa laajasti Euroopassa esiintyviä seroryhmän B Neisseria meningitidis –bakteerikantoja vastaan sekä kahden että kolmen rokotuksen annostelulla. Rokotteen siedettävyys on tutkimuksissa osoitettu olevan hyväksyttävällä tasolla. Yleisimmät havaitut haittavaikutukset olivat (rokotuskohdan reaktiot ja yleisoireet kuten päänsärky, pahoinvointi, lihassärky, nivelkipu, vilunväristykset, uupumus). Jatkossa tutkimukset tuovat lisää tietoa Trumenban vaikuttavuudesta.

Meningokokkibakteerin aiheuttamat taudit ovat harvinaisia mutta arvaamattomia ja nopeasti eteneviä. Pahimmillaan bakteeri voi aiheuttaa aivokalvotulehduksen eli meningiitin tai yleistyneen bakteeri-infektion eli sepsiksen. Suomessa vakavien meningokokkitautien (aivokalvotulehdus, yleistynyt bakteeri-infektio) ilmaantuvuus on viime vuosina ollut noin 0,4/100 000 (Tartuntatautirekisterin tilastotietokanta). Ilmaantuvuus on suurinta pienillä lapsilla ja nuorilla aikuisilla.

Kuolleisuus asianmukaisesta hoidosta huolimatta on merkittävä: aivokalvotulehdukseen noin 10 prosenttia ja yleisinfektioon jopa 50 prosenttia. Noin 10–20 prosentille potilaista jää pysyviä haittoja, kuten lihasheikkoutta, lihaskatoa, raajojen amputaatioita, ääreishermoston toimintahäiriöitä tai kuulovaurioita.

Lisätietoa:
Heidi Åhman
Lääketieteellinen asiantuntija
Pfizer Oy
puh: 09 - 430 040 (vaihde)

Trumenba on uusi B-ryhmän meningokokkirokote, jonka käyttöaihe on aktiivinen immunisaatio B-seroryhmän Neisseria meningitidis -bakteerin aiheuttamaa invasiivista meningokokki-infektiota vastaan. Meningokokkibakteereja on useita eri ryhmiä, joita kutsutaan seroryhmiksi. Merkittävimmät meningokokkitauteja aiheuttavat seroryhmät ovat A, B, C, W ja Y.

Lue lisää »
Media no image

Uutta tietoa suomalaisista tupakoinnin lopettajista: reseptivieroituslääke saadaan terveyskeskuksesta tai työterveydestä, mutta tärkeää terveydenhuollon tukea saa vain puolet

Lehdistötiedotteet   •   Elo 18, 2017 11:59 EEST

Tehokkainta tupakasta vieroitusta on lääkehoidon ja tuen yhdistäminen. Varenikliini on aikuisten tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettu reseptilääke, jonka sairausvakuutuskorvattavuuden yksi edellytys on käyttöön liitettävä neuvonta ja tuki. Lääkärilehdessä julkaistun selvityksen mukaan varenikliinia käyttävistä tupakoinnin lopettajista tukea lopettamiseen terveydenhuollosta oli kolmen kuukauden hoitojakson aikana saanut noin 50 % lopettajista. Lääkäriltä tukea oli saanut 26 %.Hoidon alussa ammattilaisen apua oli suunniteltu 77 %:lle.

Selvityksessä seurattiin 186 varenikliini-käyttäjän tupakoinnin lopettamiseen saamaa tukea kolmen ja kuuden kuukauden ajan. Tulokset viittaavat siihen, että terveydenhuollon ammattilaisen tuki lisää lopettamisessa onnistumista. Yli kaksi kolmesta potilaasta (noin 70 %) piti saamaansa tukea hyödyllisenä, vaikka hoidon alussa 41 % koki, että ei pidä tukea tarpeellisena.

Puhelinhaastatteluna tehdyn seurannan perusteella tupakoimattomina kolmen kuukauden kuluttua hoidon alusta ilmoitti olevansa analyysitavasta riippuen 45–66 % ja kuuden kuukauden kuluttua 21–59 %. Tulokset ovat samaa suuruusluokkaa kuin varenikliinin kliinisissä lääketutkimuksissa ja kansainvälisissä arkivaikuttavuustutkimuksissa.

Yli puolet vieroituslääkkeen käyttäjistä ei ole käyttänyt lääkehoitoa aikaisemmin

Toisen varenikliini-lääkettä käyttäviä tupakoinnin lopettajia koskevan selvityksen mukaan 54 % käytti lääkehoitoa lopettamisen tukena ensimmäistä kertaa. Noin 100 potilaan haastattelun perusteella suurin osa (92 %) heistä oli polttanut yli 10 vuotta ja kahdella kolmesta oli vähintään voimakkaaksi arvioitu nikotiiniriippuvuus. Lääkehoito oli määrätty useimmiten terveyskeskuksessa (42 %) tai työterveydessä (37 %). Noin 70 %:ssa tapauksissa potilas oli oma-aloitteisesti ottanut tupakoinnin lopettamisen itse puheeksi. Selvitys julkaistiin kansainvälisessä BMC Public Health -julkaisussa.

Pfizer Oy:n vanhemman tieteellisen asiantuntijan Kari Lindenin mukaan selvitysten tulokset antavat tärkeää uutta tietoa suomalaisten tupakoinnin lopettajien saamasta tuesta ja terveydenhuollon merkityksestä vieroituksessa: ”Aiemmin ei ole ollut kotimaista tietoa reseptivieroituslääkkeiden käyttäjien ja käytön taustasta ja lääkärin määräämän vieroitushoidon toimivuudesta arkielämän olosuhteissa.” Tulokset vahvistavat näyttöä siitä, että lääkärin ja muun terveydenhuollon antama tuki on merkittävää tupakoinnin lopettamisessa, Linden toteaa.

Selvitykset toteutti Pfizer Oy yhteistyössä Farenta Oy:n tutkimusapteekkiverkoston ja Yliopiston Apteekin kanssa.

Lisätietoja

Vanhempi tieteellinen asiantuntija Kari Linden (puh. 050 - 395 0647, s-posti: kari.linden@pfizer.com)

Lähteet

Laine J, Turunen J, Puumalainen I, Linden K. Varenikliinin käyttäjien tuki ja hoidon arkivaikuttavuus tupakasta vieroituksessa. Suomen Lääkärilehti 2017;72(33):55-61.

Tervonen H, Turunen J, Baker C, Laine J, Linden K. Characteristics of first-time varenicline users – A cross-sectional study in Finnish quitters. BMC Public Health 2017;17:331.

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Lue lisää »
Tn3d4ygjjtvlidjftrwp

Kiitos SuomiAreenaan osallistumisesta sekä biopankkinäytteistä ja -suostumuksista

Uutiset   •   Heinä 14, 2017 20:57 EEST

SuomiAreena on osaltamme takanapäin. Biopankit herättivät mielenkiintoa ja aiheesta kiinnostuneita henkilöitä vieraili biopankkibussilla runsaasti.

Media no image

Lääkärit avainasemassa leikkauspotilaiden tupakasta vieroituksessa: leikkausten tulokset parempia ja potilaat saavat elinikäisiä terveyshyötyjä

Uutiset   •   Heinä 04, 2017 15:10 EEST

Tupakoinnin lopettaminen ennen leikkauksia parantaa merkittävästi leikkaustuloksia. Laajojen rekisteriaineistojen mukaan tupakoivilla potilailla komplikaatioiden riski on 1,7-kertainen tupakoimattomiin verrattuna. Haitat ilmenevät mm. hengitys- ja verenkiertoelimistön haittoina, haavainfektioina, hitaampana luutumisena, uusintahoitoina ja suurempana kuolleisuutena. Tiedot ilmenevät Itä-Suomen yliopiston professori Hannu Kokin ja LT Susanna Porela-Tiihosen lääketieteellisessä Duodecim-lehdessä julkaistussa katsausartikkelissa.

”Ennen leikkausta arvioidaan siihen liittyviä riskitekijöitä ja pyritään kohentamaan potilaan leikkauskelpoisuutta. Tupakoinnin lopettaminen on yksi keskeisistä toimenpiteistä, joilla lääkäri ja potilas yhdessä voivat lyhyelläkin ajalla vaikuttaa leikkaustuloksiin”, kertoo professori Kokki.Olennaista hänen mukaan on se, että lääkäri puuttuu aina tupakointiin ja antaa siihen tukea. Potilaan motivointi on myös tärkeää. ”Leikkauspotilaiden osalta on tärkeää, että lääkäri ottaa tupakoinnin puheeksi aina, ja kertoo riskien lisäksi lopettamisen hyödyistä”, hän toteaa. Joissakin tapauksissa leikkausta voidaan joutua lykkäämään, jos potilas ei ole lopettanut tupakointia.

Leikkaustilanteen on arvioitu yleisesti kaksinkertaistavan tupakoinnin lopettamisen, ja tehokkaalla interventiolla sitä voidaan edelleen tehostaa. Lääkehoidon ja tuen yhdistelmällä lopettamisen todennäköisyys on 4-kertainen ilman apua tapahtuvaan lopettamiseen verrattuna. Käypä hoito -suositusten mukaan leikkaustilanteessa paras hyöty saadaan, kun lopettaminen tapahtuu vähintään 1–2 kuukautta ennen leikkausta.

Mikäli potilas onnistuu tupakoinnin lopettamisessa leikkauksen yhteydessä, hän saa siitä merkittäviä terveyshyötyjä. Nuoren työikäisen tupakoimattoman henkilön elinikäennuste on 10 vuotta tupakoijaa pidempi. Myös iäkkäillä tupakoinnin lopettaminen on terveydentilan kannalta tärkeää, mm. tupakointiin liittyvien perussairauksien hoitona. Lisäksi lopettaminen tuottaa merkittäviä taloudellisia säästöjä potilaalle ja terveydenhuollolle.

Sairaanhoitopiirit ovat ottaneet käyttöön leikkauspotilaiden vieroitusmalleja: lääkärit ja perusterveydenhuolto tärkeässä roolissa

Useiden sairaanhoitopiirien kirurgiset yksiköt ovat yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa kehittäneet toimintamalleja, joilla pyritään systematisoimaan ja tehostamaan leikkauspotilaiden vieroitusta. Tavoitteena on, että potilaan tupakointi otetaan puheeksi ja vieroitushoito aloitetaan jo leikkauslähetettä harkittaessa. Hoitajien tai apteekkilaisten tuki lopettajille tulee pyrkiä järjestämään. Leikkauspotilaiden vieroituksessa voidaan käyttää samoja menetelmiä kuin muidenkin potilaiden vieroituksessa.

Tutkimuksen rahoitti Pfizer Oy.


Lisätietoja

Professori, tutkija Hannu Kokki, Itä-Suomen yliopisto, kliininen lääketiede; KYS, anestesia ja leikkaustoiminta (puh. 044 - 379 0374, s-posti: hannu.kokki@uef.fi)

Vanhempi tieteellinen asiantuntija, dosentti Kari Linden, Pfizer Oy (puh. 050 - 395 0647, s-posti: kari.linden@pfizer.com)


Lähteet

Bots S. Leikkauspotilaiden tupakasta vieroitus parantaa leikkaustuloksia. Kirjassa: Unohtiko terveydenhuolto lähes miljoona tupakoitsijaa? Savuttomuus 2017 –seminaari. Allergia- ja Astmaliitto, 2017.

Doll R, Peto R, Boreham J ym.Mortality in relation to smoking: 50 years’ observations on male British doctors. BMJ 2004;328;1519.

Kokki H, Porela-Tiihonen S. Potilas pitää vieroittaa tupakoinnista ennen kirurgisia toimenpiteitä. Duodecim 2017;133:1257–63


Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Tupakoinnin lopettaminen ennen leikkauksia parantaa merkittävästi leikkaustuloksia. Laajojen rekisteriai-neistojen mukaan tupakoivilla potilailla komplikaatioiden riski on 1,7-kertainen tupakoimattomiin verrattuna.

Lue lisää »
Media no image

SuomiAreenassa kerätään biopankkinäytteitä Suomen ensimmäisessä mobiilissa biopankissa

Uutiset   •   Heinä 03, 2017 13:58 EEST

Suomen biopankit, Suomen Syöpäpotilaat ry, MSD ja Pfizer tuovat biopankkibussin Porin SuomiAreenalle heinäkuun toisella viikolla. Biopankkibussilla voi käydä tutustumassa biopankkien toimintaan, luovuttaa näytteen biopankkien käyttöön tai antaa suostumuksensa näytteenottoon. Biopankkibussin ovet ovat SuomiAreenassa avoinna tiistaista torstaihin 11.–13.7. klo 10–17 ja se löytyy Antinkadulta Porin torin laidalta.

Lisäksi järjestetään paneelikeskustelu, jonka aiheena on "Suomalaiset syöpää vastaan – Terveydenhoidon vallankumous kasvaa korkoa biopankeissa". Keskustelu on tiistaina 11.7. kello 11.45 kauppakeskus Puuvillassa (Siltapuistokatu 14, Pori). Paneelikeskustelun juontaa Baba Lybeck ja keskusteluun osallistuvat:

  • Anne-Mari Virolainen (kansanedustaja, suuren valiokunnan puheenjohtaja, kokoomus)
  • Olli Carpén (patologian professori, tieteellinen johtaja, Helsingin Biopankki)
  • Johanna Mattson (toimialajohtaja, HYKS Syöpäkeskus)
  • Eveliina Määttälä (potilaspuheenvuoro)
  • Ilpo Tolonen (toimitusjohtaja, Docrates Syöpäsairaala).

Biopankkinäytteiden pohjalta pystyään tekemään korkeatasoista tieteellistä tutkimustyötä vaikeiden sairauksien, kuten syövän, hoitomuotojen kehittämiseen. Jokainen näyte on tärkeä uusien hoitomuotojen kehittämisessä, koska niiden avulla saadaan uutta tietoa tautien synnystä. Antamalla näytteen lisäät tulevaisuuden potilaan todennäköisyyttä selvitä vaikeasta sairaudesta tai pidentää potilaiden elinikää. Lue lisää biopankeista: http://www.biopankki.fi/

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Suomen biopankit, Suomen Syöpäpotilaat ry, MSD ja Pfizer tuovat biopankkibussin Porin SuomiAreenalle heinäkuun toisella viikolla.

Lue lisää »
On2izhpltznonvphtzvc

Torstaina 22.6. on maailman munuaissyöpäpäivä

Uutiset   •   Kesä 22, 2017 07:41 EEST

Torstaina 22.6. vietetään maailman munuaissyöpäpäivää. Päivän tavoitteena on jakaa tietoa munuaissyövästä, joka vaikuttaa satoihin tuhansiin ihmisiin ympäri maailmaa.1

Media no image

Enemmistö suomalaisista valmis antamaan biopankkinäytteen

Uutiset   •   Kesä 22, 2017 07:34 EEST

Jopa 63 % suomalaisista on valmis antamaan biopankkinäytteen. Valmiuden taustalla on suomalaisten halu edistää lääketiedettä ja auttaa siten tulevia sukupolvia. Biopankkien toiminnalla on suuri merkitys lääketieteen kehittymiselle, ja juuri suomalaisten biopankkinäytteiden avulla on mahdollisuus luoda uusia hoitomuotoja moniin vaikeisiin sairauksiin, esimerkiksi syöpäsairauksiin. Oman biopankkinäytteen voi käydä antamassa Suomen ensimmäisessä biopankkibussissa 11.–13. heinäkuuta Porin SuomiAreenalla.

Suomalaisista 63 % olisi valmis antamaan biopankkinäytteen tutkimustarkoituksiin lääketieteellisille tutkimuslaitoksille ja tutkijoille, kertoo Suomen Biopankkien ja Helsingin yliopiston tuottama tutkimus. Selvä enemmistö eli 59 % suomalaisista antaisi näytteen myös lääkkeiden ja hoitomenetelmien kehitystyöhön, jota tehdään yhdessä alan yritysten kanssa.

Vastaajista 88 % kertoo haluavansa antaa biopankkinäytteen lääketieteen edistämisen vuoksi, ja 75 % haluaa auttaa tulevia sukupolvia. Kolmanneksi tärkeimmäksi syyksi (45 %) nousi omien terveysriskien kartoittaminen. Suomalaisten tutkijoiden kansainvälisen kilpailukyvyn lisääminen on joka kolmannelle (34 %) vastaajista tärkeää.

Suomesta biopankkien mallimaa

Suomalaiset biopankkinäytteet ovat avainasemassa syövän ja muiden vaikeiden sairauksien hoitojen kehittämisessä tulevaisuuden potilaita varten. Biopankit keräävät veri- ja kudosnäytteitä näytteenantajan vapaaehtoiseen suostumukseen perustuen. Biopankkeihin ei kerätä näytteitä vain yhtä tiettyä tutkimusta varten, vaan myös erilaisiin tuleviin tutkimustarpeisiin.

Kattavien terveydenhuollon rekisteritietojen sekä ainutlaatuisen geeniperimän ansiosta Suomella on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä biopankkitoiminnan edelläkävijämaaksi.

”Suomalaisten biopankkinäytteiden pohjalta voidaan kehittää uusia hoitomuotoja ja tehokkaampaa yksilöllistä hoitoa nimenomaan suomalaisille. Siinä missä verenluovutus auttaa välittömästi tämän päivän potilasta, tänään annetuilla biopankkinäytteellä voi olla ratkaiseva vaikutus tulevaisuuden potilaalle”, Helsingin biopankin johtaja Kimmo Pitkänen kertoo.

Tue tiedettä SuomiAreenassa 11.–13.7.

Suomen biopankit, Suomen Syöpäpotilaat ry, MSD ja Pfizer tuovat biopankkibussin Porin SuomiAreenaan heinäkuussa. Bussilla voi käydä tutustumassa biopankkien toimintaan sekä luovuttaa näytteen biopankkien käyttöön tai antaa suostumuksensa näytteenottoon. Biopankkibussin ovet ovat SuomiAreenassa avoinna tiistaista torstaihin klo 10–17.

SuomiAreenassa järjestetään myös paneelikeskustelu biopankkien roolista tulevaisuuden terveydenhoidossa tiistaina 11.7. kello 11.45 kauppakeskus Puuvillassa. Keskustelussa paneudutaan muun muassa yksilöllisten lääkehoitojen tulevaisuudennäkymiin ja biopankkinäytteiden tutkimuskäytön eettisiin kysymyksiin.

”Biopankit ovat tärkeä tekijä uusien syöpähoitojen kehittämisessä. Siksi on tärkeää, että pystymme lisäämään tietoisuutta biopankeista ja niiden toiminnasta. Joka kolmas sairastuu syöpään elämänsä aikana. Mitä enemmän laadukkaita näytteitä biopankeissa on, ja mitä enemmän tutkimus kehittyy, sitä paremmat mahdollisuudet potilailla on tulevaisuudessa selvitä syövästä ja muista vaikeista sairauksista ”, kertoo Suomen Syöpäpotilaiden toiminnanjohtaja Minna Anttonen.

Suomalainen biopankkiosaaminen avaa uusia mahdollisuuksia myös kansainvälisille tutkimushankkeille.

"Biopankkien ansiosta meille on avautumassa ainutlaatuinen mahdollisuus kotiuttaa varhaisvaiheen lääketutkimusta Suomeen ja kehittää tutkimusekosysteemiämme. Biopankkien toiminnasta hyötyvät kaikki lääketieteen alalla toimivat tahot – niin potilaat, tutkimuslaitokset, terveydenhuollon ammattilaiset kuin alan yrityksetkin”, MSD:n yhteiskuntasuhdejohtaja Petri Lehto ja Pfizerin lääketieteellinen johtaja Jaakko Parkkinen toteavat.

Eettisyys ja yksityisyydensuoja toiminnan keskiössä

Monia suomalaisia mietityttävät biopankkeihin liittyvät eettiset kysymykset. Biopankkeja koskeva lainsäädäntö edellyttää, että kaikki kerätyt näytteet säilytetään biopankeissa, mikäli ne on kerätty biopankkilain tarkoittamalla suostumuksella. Valvira ohjaa ja valvoo biopankkien toimintaa Suomessa.

Tutkijat eivät käytä biopankkiaineistoja siten, että tutkittavien yksityisyyden suoja ja terveystietojen luottamuksellisuus vaarantuisivat. Näytteet merkitään koodatulla tunnisteella, eivätkä niitä käsittelevät tutkijat tiedä näytteen luovuttajan henkilöllisyyttä. Henkilötiedot säilytetään näytteistä ja tiedoista erillään niin sanotussa koodirekisterissä, johon pääsy on tarkoin rajoitettua. Näytevarastoissa on tiukka kulunvalvonta.

* Suomen Biopankkien yhteistyöverkosto BBMRI.fi selvitti suomalaisten biopankkitoimintaa koskevaa tietämystä ja asenteita yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiologian tutkija Karoliina Snellin kanssa. Tutkimukseen vastasi 1 000 suomalaista. Otanta edusti kattavasti koko Suomen väestöä.

www.biopankki.fi

#tuentiedettä

Lisätietoja:Kimmo Pitkänen, johtaja, Helsingin Biopankki, p. 050 575 8579, kimmo.pitkanen@hus.fi

Minna Anttonen, toiminnanjohtaja, Suomen Syöpäpotilaat ry, p. 044 322 8964, minna.anttonen@syopapotilaat.fi

Petri Lehto, yhteiskuntasuhdejohtaja, MSD, p 050 387 8068, petri.lehto@merck.com

Jaakko Parkkinen, lääketieteellinen johtaja, Pfizer, p. 050 539 6806, jaakko.parkkinen@pfizer.com

Suomen biopankit

Biopankit luovuttavat näytteitä ja tietoja korkealaatuisille tutkimus- ja tuotekehityshankkeille, joiden tavoitteena on selvittää sairauksien syitä ja edistää väestön terveyttä. Suomessa toimii yhteensä kahdeksan biopankkia sairaanhoitopiirien, yliopistojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteydessä. Valvira ohjaa ja valvoo biopankkitoimintaa sekä ylläpitää valtakunnallista biopankkirekisteriä. Biopankkiin kootaan näytteitä ja tietoja suostumuksen antaneilta henkilöiltä lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Suostumukset ovat ratkaisevan tärkeitä, kun uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja kehitetään. www.biopankki.fi

--

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Jopa 63 % suomalaisista on valmis antamaan biopankkinäytteen. Biopankkien toiminnalla on suuri merkitys lääketieteen kehittymiselle, ja juuri suomalaisten biopankkinäytteiden avulla on mahdollisuus luoda uusia hoitomuotoja moniin vaikeisiin sairauksiin, esimerkiksi syöpäsairauksiin. Oman biopankkinäytteen voi käydä antamassa Suomen ensimmäisessä biopankkibussissa 11.–13.7. Porin SuomiAreenalla.

Lue lisää »
Wja7htin0yas4l43o13c

Maailman ATTR-päivää vietetään 10.6. - Auta levittämään tietoisuutta harvinaisista amyloidoosi-taudeista!

Uutiset   •   Kesä 09, 2017 07:51 EEST

Transtyretiinivälitteiset amyloidoosit ovat harvinaissairauksien ryhmä, joihin luetaan perinnöllinen amyloidipolyneuropatia (FAP), perinnöllinen amyloidikardiomyopatia (FAC) sekä hankinnainen villin tyypin transtyretiiniamyloidoosi eli seniili amyloidoosi.

Yhteyshenkilöt 11 yhteyshenkilöä

Pfizer Oy

Maailman johtava lääketieteen tutkimusyritys ja alkuperäislääkevalmistaja palveluksessasi

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Osoite

  • Pfizer Oy
  • Tietokuja 4
  • 00330 Helsinki