Fkclyemqsgbykt7gjcsw

Yleisöluentotilaisuus Seinäjoella

Uutiset   •   Tammi 16, 2018 13:07 EET

Ryt9vyrkhukf1udurdhf

Hyvää joulun aikaa

Uutiset   •   Joulu 22, 2017 11:21 EET

Ld7nmve7kgzdz492fzyk

Pfizer mukana merkittävässä suomalaisessa tutkimushankkeessa: FinnGen pyrkii läpimurtoihin sairauksien ennaltaehkäisyssä, diagnostiikassa ja hoidossa

Uutiset   •   Joulu 19, 2017 09:00 EET

Suomessa on käynnistymässä uusi, ainutlaatuinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on ymmärtää entistä paremmin sairauksien syitä ja löytää uusia mahdollisuuksia tautien ennaltaehkäisyyn ja yksilölliseen hoitoon. FinnGen-tutkimuksessa hyödynnetään kaikkien suomalaisten biopankkien keräämiä verinäytteitä ja tavoitteena on saada mukaan 500 000 suomalaista.

Media no image

Pfizer ja Tamro jatkavat yhteistyötä

Uutiset   •   Joulu 18, 2017 09:22 EET

Suomen lääkemarkkinoiden toiseksi suurin yritys Pfizer ja Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija ja palveluntarjoaja Tamro jatkavat kumppanuuttaan lääkejakelussa. Monivuotinen sopimuskausi kattaa Pfizerin tuotteiden varastoinnin ja jakelun Suomessa sekä monia lisäarvopalveluita.

”Teemme Pfizerin kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä laadukkaan lääkejakelun ja lisäarvopalveluiden muodossa. Tuemme asiakastamme suomalaisen lääke- ja terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvattamisessa, sillä yhteinen tavoitteemme on väestön terveyden edistäminen ja lääkehoidon vaikuttavuuden parempi varmistaminen”,toteaa Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen.

”Tiivis yhteistyö Tamron kanssa on meille tärkeää.Kyse on vuosien johdonmukaisesta ja tuloksellisesta yhteistyöstä, jossa korostuvat meille molemmille keskeiset arvot: laatu, potilaskeskeisyys ja turvallisuus”, kertoo Pfizerin toimitusjohtaja Päivi Kerkola.

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut.

Lue lisää »
Media no image

Tutkimus: Hammaslääkäreillä hyvät mahdollisuudet edistää potilaan terveyttä auttamalla tupakoinnin lopettamisessa – tehokasta vieroitusta tarjotaan kuitenkin vähän

Lehdistötiedotteet   •   Marras 28, 2017 10:58 EET

Noin 90 % suomalaisista hammaslääkäreistä on sitä mieltä, että heidän tulee saada potilaat lopettamaan tupakointi. Käytännössä kaikki hammaslääkärit pitävät tupakointia merkittävänä suun terveyteen vaikuttavana tekijänä ja laajemmin yhtenä merkittävimmistä kansanterveysongelmista. Yli kolme neljästä hammaslääkäristä kysyy aktiivisesti potilaiden tupakoinnista, kannustaa lopettamaan ja kirjaa tupakointitilanteen potilastietoihin.Kuitenkin vain alle 5 % hammaslääkäreistä käyttää usein vieroituksen apuna vieroituslääkkeitä ja neljännes suosittelee potilaalle itsehoitolääkkeiden käyttöä.

Tulokset selviävät ”Hammaslääkärit ja tupakasta vieroitus” -tutkimuksesta, joka lähetettiin noin 40 %:lle Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenistä. Kyselyyn vastasi 456 hammaslääkäriä, joista lähes 90 % toimii perusterveydenhuollossa. Tutkimuksessa selvitettiin hammaslääkäreiden tupakasta vieroitukseen liittyviä asenteita, käytäntöjä ja tupakasta vieroitusta koskevan Käypä hoito -suosituksen tuntemista ja hyödyntämistä. Tutkimuksen keskeiset tulokset on hyväksytty julkaistavaksi Community Dental Health Journal -julkaisussa joulukuussa 2017.

”Tulokset osoittavat, että hammaslääkärit eivät vielä parhaalla tavalla hyödynnä mahdollisuutta hoitaa potilaidensa tupakkariippuvuutta ja sen avulla merkittävällä tavalla edistää heidän suun terveyttä ja myös yleisterveyttä. Asia on kansanterveydellisestikin tärkeä, koska suomalaisista kaksi kolmasosaa käy vuosittain hammaslääkärin vastaanotolla”, kertoo tutkimuksen tutkija EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, joka toimii myös Hammaslääkäriliiton suun terveyden edistämisen työryhmässä.

Tupakasta vieroitusta koskevan Käypä hoito -suosituksen mukaan hammaslääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten tulee tuntea vieroitushoidon perusperiaatteet sekä arvioida ja kirjata potilaiden tupakointitilanne vähintään kerran vuodessa, kehottaa potilaita lopettamaan tupakointi ja toteuttaa vieroitushoitoja. ”Tutkimuksemme mukaan vain noin kolmannes hammaslääkäreistä ilmoitti hyödyntävänsä Käypä hoito -suositusta työssään. Odotusten mukaisesti hoitosuositukseen tutustuneet hammaslääkärit olivat muita aktiivisempia vieroituksessa”, toteaa Heikkinen. Vastaajista tupakoi ainakin satunnaisesti 6 %, mikä on huomattavasti muuta väestöä vähemmän.

Merkittävimpinä vieroitustyötä rajoittavina tekijöinä hammaslääkärit pitivät aikapulaa, tähän liittyvän koulutuksen tai omien valmiuksien puuttumista ja hoitoketjun puutteellisuutta. Toisaalta viidennes hammaslääkäreistä ei tunnistanut vieroitukselle esteitä omassa työssään. Heikkisen mukaan vieroitusta koskevalla perus- ja täydennyskoulutuksella voidaan tukea hammaslääkäreiden vieroitusaktiivisuutta.

Tupakoimattomuus on tärkeä asia suun terveydelle

Tupakointi aiheuttaa merkittäviä haittoja suun terveydelle. Se aiheuttaa muun muassa hampaiden värjäytymistä, pahanhajuista hengitystä, karvakieltä ja vakavampina haittoina parodontiittia eli hampaan kiinnityskudossairautta, luukatoa, tulehduksia hammasimplanttien ympärillä, limakalvomuutoksia ja syövän esiasteita sekä suusyöpää. Tupakointi saattaa myös osaltaan lisätä suun huonon terveydentilan aiheuttamia riskejä yleisterveydelle esimerkiksi sydänsairauksien ja leikkauksien yhteydessä.

Tupakoinnin taustalla on usein tupakkariippuvuus, joka on krooninen sairaus. Tupakointi on tärkein ehkäistävissä oleva ennenaikaisen kuoleman aiheuttaja. Ennaltaehkäisyn ohella tupakoinnin lopettaminen on usean tupakkasairauden hoidossa tärkeä toimenpide. Joka toinen tupakoija kuolee tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin, ja tupakoinnin lopettaminen voi pidentää elinikäennustetta jopa 10 vuotta.

Hammaslääkäreillä hyvät mahdollisuudet hoitaa tupakkariippuvuutta

Hammaslääkäreiden toteuttama tupakasta vieroitus on todettu tehokkaaksi. Tupakkariippuvuuden hoitoon on käytössä useita keinoja, joista tehokkainta on lääkehoidon ja tuen yhdistäminen. Vain 3–8 % tupakoijista kykenee lopettamaan ilman apua. Terveydenhuollon avulla onnistumisen todennäköisyys on neljä kertaa suurempi. Tupakkariippuvuuden diagnostiikka on nopeaa ja helppoa tehdä kiireisessäkin vastaanottotilanteessa. Lyhytkin terveydenhuollon ammattilaisen antama tupakasta vieroituksen ”mini-interventio” on osoitettu vaikuttavaksi hoidoksi. Jos hammaslääkärin aloittamaan vieroitushoitoon voidaan liittää vielä tukea seuraavalla tapaamisella tai esimerkiksi suuhygienistin vastaanotolla, tulokset paranevat edelleen. Hammaslääkäreiden toteuttamaa tupakasta vieroitusta käsiteltiin myös Hammaslääkärilehdessä 17.11.2017.

Tutkimuksen toteuttivat MedEngine Oy, Pfizer Oy, Helsingin yliopisto ja Suomen Hammaslääkäriliitto, terveyden edistämisen työryhmä.

Lisätietoja tutkimuksesta

  • Anna Maria Heikkinen, EHL, HLT, Terveyden edistämisen työryhmän jäsen, Suomen Hammaslääkäriliitto, email: anna.m.heikkinen@helsinki.fi
  • Kari Linden, FaT, KTM, dosentti, vanhempi tieteellinen asiantuntija, Pfizer Oy, puh. 050-395 0647, email: kari.linden@pfizer.com

Lähteet

  • Grönholm A, Litkey D, Jokelainen J, Keto J, Pöyry M, Linden K, Heikkinen AM. Finnish dentists find smoking cessation important but seldom offer practical support for their patients. Community Dental Health Journal 2017;33:1-7
  • Heikkinen AM, Krogerus S, Litkey D, Linden K. Hammaslääkärit ja tupakasta vieroitus. Hammaslääkärilehti 2017; intenetjulkaisu 17.11.2017

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Lue lisää »
Tbw1bbcky6e6zxz5eeiy

Marraskuussa vietetään kansainvälistä keuhkosyöpäkuukautta

Uutiset   •   Marras 22, 2017 16:15 EET

Marraskuu on kansainvälinen keuhkosyöpäkuukausi. Sen tavoitteena on lisätä maailmanlaajuisesti tietoisuutta keuhkosyövästä ja sen kehittyvistä hoidoista.

Ifpovezgh3ziqiledk5w

18.11. on Euroopan antibioottipäivä – nyt on aika tehdä lupaus

Uutiset   •   Marras 18, 2017 06:31 EET

Euroopan antibioottipäivää (European Antibiotic Awareness Day) vietetään 18.11. Nyt on aika tehdä lupaus, että toimit antibioottiresistenssin taltuttamiseksi: www.antibioottiresistenssi.fi

Media no image

Antibioottiresistenssi on todellinen terveysuhka Suomessa – Lupaus-kampanja haastaa suomalaiset käyttämään antibiootteja vastuullisesti

Uutiset   •   Marras 17, 2017 12:14 EET

Tänään Euroopan antibioottipäivän aattona julkistettava Lupaus-kampanja haastaa suomalaiset vastuulliseen antibioottien käyttöön.

Kampanjaan osallistuva henkilö ilmoittautuu verkkosivulla joko kansalaisena, päättäjänä tai terveydenhoidon ammattilaisena. Tämän jälkeen vastaajaa pyydetään rastimaan väittämät, joihin hän sitoutuu. Oman sitoumuksensa voi julkaista halutessaan sosiaalisessa mediassa. Lupaus-kampanja löytyy osoitteesta www.antibioottiresistenssi.fi.

”Jos antibiootit eivät tehoa tulevaisuudessa, esimerkiksi tavallisiin leikkauksiin ja syöpähoitoihin liittyy hankalasti hoidettavan infektion riski, ja virtsatientulehduksen kaltaiset tavalliset sairaudet joudutaan hoitamaan sairaalassa. Tällainen tulevaisuudenkuva on Suomessa kestämätön sekä potilaan että terveydenhuollon näkökulmasta. Antibioottien käyttö on saatava nykyistä vastuullisemmaksi”, sanoo Suomen Infektiolääkärit ry:n puheenjohtaja ja infektiosairauksien linjajohtaja, HUS:n ylilääkäri Asko Järvinen.

Leedsin yliopiston professori: ”Antibioottien käytön laajuutta tulee pohtia Suomessa vakavasti”

Antibioottiresistenssiin ja sen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin pureuduttiin Suomen sairaalahygieniayhdistys ry:n, Suomen Infektiolääkärit ry:n, Kliiniset Mikrobiologit ry:n ja lääkeyhtiö Pfizerin järjestämässä aamiaisseminaarissa. Tilaisuudessa käsiteltiin antibioottiresistenssin tilaa ja ratkaisukeinoja Suomessa verrattuna muihin Pohjoismaihin ja Isoon-Britanniaan.

Iso-Britannia on tehnyt järjestelmällistä työtä antibioottiresistenssin ehkäisemiseksi jo vuosia, kertoi seminaarissa puhunut Leedsin yliopiston mikrobiologian professori Mark H. Wilcox.

”Antibioottien käytön laajuutta tulisi pohtia Suomessa vakavasti. Jos potilaan infektion aiheuttajaa ei ole varmistettu tai bakteerin aiheuttaman infektion todennäköisyys on matala, antibiootteja ei tule määrätä, eikä potilaan tule niitä vaatia”, Wilcox muistuttaa.

Järvisen mukaan tavalliset infektiot ja pienet vammat voivat tappaa antibioottien tehottomuuden vuoksi todennäköisesti jo 2000-luvun aikana.

”Vaikka Suomessa antibioottiresistenssi on vielä vähäinen ongelma verrattuna esimerkiksi Etelä-Eurooppaan, tilanne voi muuttua nopeasti. Jokaisen kansalaisen vastuullinen antibioottien käyttö ja perushygieniasta ja rokotesuojasta huolehtiminen ovat osa ratkaisua. Myös poliittisen tason ja terveydenhuollon johdon tulee sitoutua ongelman ratkaisuun huomioimalla antibioottiresistenssin ehkäisy osana päivittäistä hoitotyötä sekä terveydenhuollon rakenteita muuttavassa sote-uudistuksessa”, Järvinen painottaa.

* http://www.who.int/mediacentre/factsheets/antibiotic-resistance/en/

Lisätiedot:
Jutta Joutseno, Viestintäpäällikkö
Pfizer Oy
puh. 09 430 040 (vaihde)
jutta.joutseno@pfizer.com

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Kansainvälisen terveysjärjestö WHO:n mukaan antibioottiresistenssi on yksi suurimmista maailmanlaajuisista terveysuhista*. Toistaiseksi tilanne on Suomessa hyvä, mutta pahentuessaan antibioottiresistenssi vaikeuttaa monien tavallisten sairauksien hoitoa ja lisää terveydenhuollon kustannuksia. Esimerkiksi syöpähoidot eivät onnistu ilman toimivia antibiootteja.

Lue lisää »
Dttnauerd9aiujhenui4

Uusi antibioottiresistenssiä käsittelevä sivusto on ilmestynyt: käy antamassa lupaus

Uutiset   •   Marras 16, 2017 11:05 EET

Uusi www.antibioottiresistenssi.fi -sivusto on nyt julkaistu! Sivustolla voi antaa lupauksen, että aikoo toimia antibioottiresistenssin taltuttamiseksi.

Pbonllxw9frubi30iopx

Maailman keuhkokuumepäivää vietetään 12.11.

Uutiset   •   Marras 10, 2017 07:57 EET

Maailman keuhkokuumepäivää vietetään 12.11. Usein keuhkokuumeen takana on pneumokokkibakteeri, joka aiheuttaa Suomessa vuosittain kymmeniätuhansia tautitapauksia. Pneumokokki on merkittävä taudinaiheuttaja erityisesti lapsilla ja yli 50-vuotiailla, etenkin influenssakaudella.

Yhteyshenkilöt 11 yhteyshenkilöä

Pfizer Oy

Maailman johtava lääketieteen tutkimusyritys ja alkuperäislääkevalmistaja palveluksessasi

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Osoite

  • Pfizer Oy
  • Tietokuja 4
  • 00330 Helsinki