On2izhpltznonvphtzvc

Torstaina 22.6. on maailman munuaissyöpäpäivä

Uutiset   •   Kesä 22, 2017 07:41 EEST

Torstaina 22.6. vietetään maailman munuaissyöpäpäivää. Päivän tavoitteena on jakaa tietoa munuaissyövästä, joka vaikuttaa satoihin tuhansiin ihmisiin ympäri maailmaa.1

Media no image

Enemmistö suomalaisista valmis antamaan biopankkinäytteen

Uutiset   •   Kesä 22, 2017 07:34 EEST

Jopa 63 % suomalaisista on valmis antamaan biopankkinäytteen. Valmiuden taustalla on suomalaisten halu edistää lääketiedettä ja auttaa siten tulevia sukupolvia. Biopankkien toiminnalla on suuri merkitys lääketieteen kehittymiselle, ja juuri suomalaisten biopankkinäytteiden avulla on mahdollisuus luoda uusia hoitomuotoja moniin vaikeisiin sairauksiin, esimerkiksi syöpäsairauksiin. Oman biopankkinäytteen voi käydä antamassa Suomen ensimmäisessä biopankkibussissa 11.–13. heinäkuuta Porin SuomiAreenalla.

Suomalaisista 63 % olisi valmis antamaan biopankkinäytteen tutkimustarkoituksiin lääketieteellisille tutkimuslaitoksille ja tutkijoille, kertoo Suomen Biopankkien ja Helsingin yliopiston tuottama tutkimus. Selvä enemmistö eli 59 % suomalaisista antaisi näytteen myös lääkkeiden ja hoitomenetelmien kehitystyöhön, jota tehdään yhdessä alan yritysten kanssa.

Vastaajista 88 % kertoo haluavansa antaa biopankkinäytteen lääketieteen edistämisen vuoksi, ja 75 % haluaa auttaa tulevia sukupolvia. Kolmanneksi tärkeimmäksi syyksi (45 %) nousi omien terveysriskien kartoittaminen. Suomalaisten tutkijoiden kansainvälisen kilpailukyvyn lisääminen on joka kolmannelle (34 %) vastaajista tärkeää.

Suomesta biopankkien mallimaa

Suomalaiset biopankkinäytteet ovat avainasemassa syövän ja muiden vaikeiden sairauksien hoitojen kehittämisessä tulevaisuuden potilaita varten. Biopankit keräävät veri- ja kudosnäytteitä näytteenantajan vapaaehtoiseen suostumukseen perustuen. Biopankkeihin ei kerätä näytteitä vain yhtä tiettyä tutkimusta varten, vaan myös erilaisiin tuleviin tutkimustarpeisiin.

Kattavien terveydenhuollon rekisteritietojen sekä ainutlaatuisen geeniperimän ansiosta Suomella on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä biopankkitoiminnan edelläkävijämaaksi.

”Suomalaisten biopankkinäytteiden pohjalta voidaan kehittää uusia hoitomuotoja ja tehokkaampaa yksilöllistä hoitoa nimenomaan suomalaisille. Siinä missä verenluovutus auttaa välittömästi tämän päivän potilasta, tänään annetuilla biopankkinäytteellä voi olla ratkaiseva vaikutus tulevaisuuden potilaalle”, Helsingin biopankin johtaja Kimmo Pitkänen kertoo.

Tue tiedettä SuomiAreenassa 11.–13.7.

Suomen biopankit, Suomen Syöpäpotilaat ry, MSD ja Pfizer tuovat biopankkibussin Porin SuomiAreenaan heinäkuussa. Bussilla voi käydä tutustumassa biopankkien toimintaan sekä luovuttaa näytteen biopankkien käyttöön tai antaa suostumuksensa näytteenottoon. Biopankkibussin ovet ovat SuomiAreenassa avoinna tiistaista torstaihin klo 10–17.

SuomiAreenassa järjestetään myös paneelikeskustelu biopankkien roolista tulevaisuuden terveydenhoidossa tiistaina 11.7. kello 11.45 kauppakeskus Puuvillassa. Keskustelussa paneudutaan muun muassa yksilöllisten lääkehoitojen tulevaisuudennäkymiin ja biopankkinäytteiden tutkimuskäytön eettisiin kysymyksiin.

”Biopankit ovat tärkeä tekijä uusien syöpähoitojen kehittämisessä. Siksi on tärkeää, että pystymme lisäämään tietoisuutta biopankeista ja niiden toiminnasta. Joka kolmas sairastuu syöpään elämänsä aikana. Mitä enemmän laadukkaita näytteitä biopankeissa on, ja mitä enemmän tutkimus kehittyy, sitä paremmat mahdollisuudet potilailla on tulevaisuudessa selvitä syövästä ja muista vaikeista sairauksista ”, kertoo Suomen Syöpäpotilaiden toiminnanjohtaja Minna Anttonen.

Suomalainen biopankkiosaaminen avaa uusia mahdollisuuksia myös kansainvälisille tutkimushankkeille.

"Biopankkien ansiosta meille on avautumassa ainutlaatuinen mahdollisuus kotiuttaa varhaisvaiheen lääketutkimusta Suomeen ja kehittää tutkimusekosysteemiämme. Biopankkien toiminnasta hyötyvät kaikki lääketieteen alalla toimivat tahot – niin potilaat, tutkimuslaitokset, terveydenhuollon ammattilaiset kuin alan yrityksetkin”, MSD:n yhteiskuntasuhdejohtaja Petri Lehto ja Pfizerin lääketieteellinen johtaja Jaakko Parkkinen toteavat.

Eettisyys ja yksityisyydensuoja toiminnan keskiössä

Monia suomalaisia mietityttävät biopankkeihin liittyvät eettiset kysymykset. Biopankkeja koskeva lainsäädäntö edellyttää, että kaikki kerätyt näytteet säilytetään biopankeissa, mikäli ne on kerätty biopankkilain tarkoittamalla suostumuksella. Valvira ohjaa ja valvoo biopankkien toimintaa Suomessa.

Tutkijat eivät käytä biopankkiaineistoja siten, että tutkittavien yksityisyyden suoja ja terveystietojen luottamuksellisuus vaarantuisivat. Näytteet merkitään koodatulla tunnisteella, eivätkä niitä käsittelevät tutkijat tiedä näytteen luovuttajan henkilöllisyyttä. Henkilötiedot säilytetään näytteistä ja tiedoista erillään niin sanotussa koodirekisterissä, johon pääsy on tarkoin rajoitettua. Näytevarastoissa on tiukka kulunvalvonta.

* Suomen Biopankkien yhteistyöverkosto BBMRI.fi selvitti suomalaisten biopankkitoimintaa koskevaa tietämystä ja asenteita yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiologian tutkija Karoliina Snellin kanssa. Tutkimukseen vastasi 1 000 suomalaista. Otanta edusti kattavasti koko Suomen väestöä.

www.biopankki.fi

#tuentiedettä

Lisätietoja:Kimmo Pitkänen, johtaja, Helsingin Biopankki, p. 050 575 8579, kimmo.pitkanen@hus.fi

Minna Anttonen, toiminnanjohtaja, Suomen Syöpäpotilaat ry, p. 044 322 8964, minna.anttonen@syopapotilaat.fi

Petri Lehto, yhteiskuntasuhdejohtaja, MSD, p 050 387 8068, petri.lehto@merck.com

Jaakko Parkkinen, lääketieteellinen johtaja, Pfizer, p. 050 539 6806, jaakko.parkkinen@pfizer.com

Suomen biopankit

Biopankit luovuttavat näytteitä ja tietoja korkealaatuisille tutkimus- ja tuotekehityshankkeille, joiden tavoitteena on selvittää sairauksien syitä ja edistää väestön terveyttä. Suomessa toimii yhteensä kahdeksan biopankkia sairaanhoitopiirien, yliopistojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteydessä. Valvira ohjaa ja valvoo biopankkitoimintaa sekä ylläpitää valtakunnallista biopankkirekisteriä. Biopankkiin kootaan näytteitä ja tietoja suostumuksen antaneilta henkilöiltä lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Suostumukset ovat ratkaisevan tärkeitä, kun uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja kehitetään. www.biopankki.fi

--

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Jopa 63 % suomalaisista on valmis antamaan biopankkinäytteen. Biopankkien toiminnalla on suuri merkitys lääketieteen kehittymiselle, ja juuri suomalaisten biopankkinäytteiden avulla on mahdollisuus luoda uusia hoitomuotoja moniin vaikeisiin sairauksiin, esimerkiksi syöpäsairauksiin. Oman biopankkinäytteen voi käydä antamassa Suomen ensimmäisessä biopankkibussissa 11.–13.7. Porin SuomiAreenalla.

Lue lisää »
Wja7htin0yas4l43o13c

Maailman ATTR-päivää vietetään 10.6. - Auta levittämään tietoisuutta harvinaisista amyloidoosi-taudeista!

Uutiset   •   Kesä 09, 2017 07:51 EEST

Transtyretiinivälitteiset amyloidoosit ovat harvinaissairauksien ryhmä, joihin luetaan perinnöllinen amyloidipolyneuropatia (FAP), perinnöllinen amyloidikardiomyopatia (FAC) sekä hankinnainen villin tyypin transtyretiiniamyloidoosi eli seniili amyloidoosi.

Media no image

Keskiviikkona 7.6. on Maailman Antipiratismipäivä – tietoisuuden levittäminen piratismin riskeistä on tärkeää

Uutiset   •   Kesä 07, 2017 07:33 EEST

Keskiviikkona 7.6. vietetään Maailman Antipiratismipäivää. Päivän tarkoituksena on valistaa tuoteväärennöksiin ja piratismiin liittyvistä riskeistä ja ongelmista. Mm. lääkkeitä väärennetään vuosi vuodelta yhä enemmän. Vuonna 2016 lääkeväärennöksiä löytyi 111 maasta1 ja jo vuonna 2013 Interpol kertoi, että vuosittain väärennettyihin lääkkeisiin kuolee miljoona ihmistä. Pelkästään lääkeväärennösten markkinat ovat yli 90 miljardia dollaria.1

Lääkkeiden ostaminen suomalaisista apteekeista on turvallista. Lääkkeille tehdään laadunvalvontatutkimuksia, lääkkeiden alkuperä valmistetaan ja niiden kuljetusta valvotaan. Pakkauksissa on myös erilaisia turvaominaisuuksia. Vuonna 2019 voimaan astuva lääkeväärennösdirektiivi suojaa vielä tarkemmin laillisia jakelukanavia.

Netistä lääkkeiden tilaaminen on kuitenkin mittava maailmanlaajuinen ongelma. Viime vuonna Suomen Tulli takavarikoi yli 225 000 lääketablettia.2 Väärennetyistä lääkkeistä saattaa mm. puuttua vaikuttava aine, niissä voi olla väärä määrä vaikuttavaa ainetta tai tuote voi sisältää jotain ihan muuta – jopa terveydelle vaarallisia aineita.

Pfizer taistelee aktiivisesti lääkeväärennöksiä vastaan ja tekee yhteistyötä kaikkialla maailmassa lääke-, tulli- ja poliisiviranomaisten kanssa. Lue lisää: http://corporatecompliance.pfizer.com/GlobalSecurity/Pages/Product%20Security.aspx

Suomen Anti-piratismiyhdistys ry (FACG) on vuonna 1998 perustettu yhdistys, joka pyrkii estämään tuoteväärennösten ja piraattikopioiden valmistusta, kauppaa, jakelua ja muuta levitystä. Lisäksi yhdistys välittää tietoa keinoista, lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä tuoteväärennöstoiminnan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä pyrkii luomaan tehokkaita vastatoimia piratismille. Yhdistys toimii osana kansainvälistä Global Anti-Counterfeiting Group (GACG) -verkostoa. Lue lisää: https://www.facg.fi/

Lähteet
1 Pfizer Global Security
2 Tullin vuositilastot 2016

Keskiviikkona 7.6. vietetään Maailman Antipiratismipäivää. Päivän tarkoituksena on valistaa tuoteväärennöksiin ja piratismiin liittyvistä riskeistä ja ongelmista. Mm. lääkkeitä väärennetään vuosi vuodelta yhä enemmän.

Lue lisää »
Media no image

Pfizer julkisti terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatiolle maksetut taloudelliset etuudet

Lehdistötiedotteet   •   Touko 31, 2017 09:59 EEST

Pfizer on julkistanut terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille vuonna 2016 maksetut taloudelliset etuudet verkkosivuillaan muiden Lääketeollisuus ry:n jäsenten tavoin. Julkistus tapahtuu Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liiton EFPIAn säännösten mukaisesti.

Pfizer maksoi Suomessa toimiville terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille taloudellisia etuuksia kokonaisuudessaan noin 3,5 miljoonaa euroa vuonna 2016. Tästä tutkimuksen ja tuotekehityksen osuus on noin 2,1 miljoonaa euroa eli noin 59 prosenttia. Terveydenhuollon ammattilaisten osuus kokonaissummasta on noin 920 000 euroa ja terveydenhuollon organisaatioiden osuus noin 500 000 euroa.

Tutkimuksen ja tuotekehityksen 2,1 miljoonan euron summa koostuu pääosin kliinisten lääketutkimusten suorittamisesta maksetuista korvauksista klinikoille ja sairaaloille sekä tutkijalähtöisille tutkimuksille myönnetyistä apurahoista. Maksuihin sisältyvät tutkimuskeskuksille suoritetut korvaukset tutkimuspotilaiden tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä, tutkimushenkilökunnan palkoista ja hallinnointikuluista.

Terveydenhuollon ammattilaisten julkistettavat etuudet (920 000 euroa) koostuvat puolestaan palvelu- ja konsulttipalkkioista (joita ovat esimerkiksi luentopalkkiot, asiantuntijalausunnot ja osallistumiset lääketieteellisiin asiantuntijakokouksiin) sekä koulutuskustannuksista. Terveydenhuollon organisaatioiden etuudet (500 000 euroa) koostuvat edellä mainittujen lisäksi myös tutkimus- ja koulutusapurahoista sekä lahjoituksista.

Vuonna 2016 Pfizer Suomi on maksanut taloudellisia etuuksia 619 terveydenhuollon ammattilaiselle, joista 388 eli 63 % on antanut suostumuksensa julkistamiselle. Terveydenhuollon ammattilaisille on maksettu etuuksia keskimäärin 1 268 euroa ja mediaani etuus on ollut 426 euroa.

Terveydenhuollon organisaatioiden osalta Pfizer Suomi on maksanut vuonna 2016 taloudellisia etuuksia 57:lle terveydenhuollon organisaatiolle.

Yhteistyöstä tukea terveydenhuollon kehittämiseen

EFPIAn säännöstö taloudellisten etuuksien julkistamisesta luo yhteisen eurooppalaisen pohjan etuuksien raportoinnille. Pfizer pitää taloudellisten etuuksien julkistamista erinomaisena asiana ja tukee vahvasti EFPIAn työtä läpinäkyvyyden lisäämiseksi lääketeollisuudessa.

”Yhteistyön tekeminen terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa on Pfizerille tärkeää.Sen avulla voimme tuoda potilaiden ulottuville tehokkaita, turvallisia ja terveyttä edistäviä hoitoja. Mahdollistamme myös terveydenhuollon ammattilaisten osallistumisen koulutuksiin, jotta heillä olisi käytettävissään alan uusin tieto”, Pfizerin toimitusjohtaja Päivi Kerkola sanoo.

”Tärkeä osa terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa tehtävää yhteistyötä liittyy uusien lääkkeiden kehittämiseen. On kaikkien etu, että uusia lääkkeitä tutkitaan myös suomalaisessa terveydenhuollossa ja suomalaisilla potilailla”, Pfizerin lääketieteellinen johtaja Jaakko Parkkinen kertoo. Yhteistyön ansiosta eri osapuolet saavat tietoa ja käytännön kokemuksia uusimmista lääkkeistä ja niiden merkityksestä potilaan hoidossa. Yhteistyötä tehdään myös lääkkeiden vaikuttavuuden ja taloudellisten vaikutusten tutkimiseksi suomalaisessa terveydenhuollossa.

Pfizerin maksamien taloudellisten etuuksien tarkemmat tiedot löytyvät julkistusraportista internetsivuilta osoitteesta

http://www.pfizer.fi/efpia. Sivuilta löytyy myös muistio, jossa esitellään julkistamisessa käytetyt menetelmät. Lisätietoja julkistamisesta löytyy EFPIAn sivuilta http://transparency.efpia.eu/ sekä Lääketeollisuus ry:n sivuilta http://www.laaketeollisuus.fi/

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Pfizer on julkistanut terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille vuonna 2016 maksetut taloudelliset etuudet verkkosivuillaan muiden Lääketeollisuus ry:n jäsenten tavoin. Julkistus tapahtuu Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liiton EFPIAn säännösten mukaisesti.

Lue lisää »
Zqzjdez3ssizs1iqwyjb

Tänään 31.5. on Maailman tupakaton päivä

Uutiset   •   Touko 31, 2017 07:43 EEST

Tänään 31.5. vietetään Maailman tupakatonta päivää. WHO:n organisoima kansainvälinen päivä keskittyy tänä vuonna siihen, miten tupakka uhkaa ja hidastaa kehitystä.

Media no image

Savuttomuus 2017 -seminaari keräsi sata terveydenhuollon ammattilaista ja vaikuttajaa Musiikkitaloon pohtimaan tupakoinnin lopettamisen keinoja terveydenhuollossa

Uutiset   •   Touko 26, 2017 14:51 EEST

Savuttomuus 2017 -seminaarissa 15.5.2017 Helsingin Musiikkitalossa keskusteltiin siitä, miten tupakoinnin lopettamista pystyttäisiin tukemaan entistä paremmin terveydenhuollossa. Tupakan aiheuttamiin sairauksiin kuolee vuosittain noin 5 000 suomalaista1 ja vain kolme sadasta tupakoijasta onnistuu lopettamaan tupakoinnin kertayrityksellä pelkällä tahdonvoimalla.2

Seminaarin tavoitteena oli tunnistaa, millaisia konkreettisia toimia terveydenhuollossa tarvitaan, jotta Suomi on savuton vuoteen 2030 mennessä. Seminaarissa puhuivat huippuasiantuntijat, mm. kliinisen allergologian emeritusprofessori Tari Haahtela, kansanedustaja ja pääjohtaja emeritus Pekka Puska, työterveyden professori Kari Reijula sekä ylilääkäri Jan Schugk.

Toimitusjohtaja Ilkka Repo Allergia- ja Astmaliitto ry:stä kertoi avajaispuheessaan Suomessa tupakoinnin torjunnan olevan lainsäädännöllisesti maailman kärkeä, mutta kehitettävää on tupakoinnin lopettamisen tukemisessa terveydenhuollossa. Hänen mukaansa jokaiseen terveydenhuollon yksikköön tarvittaisiin tupakoinnin vieroittamiseen erikoistunut henkilö.

Tilaisuus oli Allergia- ja Astmaliitto ry:n koolle kutsuma ja mukana tapahtumassa olivat myös HUS, Helsingin yliopisto, Savuton Suomi, THL ja Pfizer.

Lisätietoa
Kari Linden
vanhempi tieteellinen asiantuntija
Pfizer Oy
puh: 09 - 430 040 (vaihde)

Lähteet
1 Patja K. Tupakka ja sairaudet. Lääkärikirja Duodecim, Lääkärikirja Duodecim, 5.12.2016 Internet: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01066&p_hakusana=tupakka ja sairaudet. Luettu 19.5.2017
2 Benowitz NL. Nicotine addiction. NEJM 2010; 362:2295-303.

Savuttomuus 2017 -seminaarissa 15.5.2017 Helsingin Musiikkitalossa keskusteltiin siitä, miten tupakoinnin lopettamista pystyttäisiin tukemaan entistä paremmin terveydenhuollossa. Tupakan aiheuttamiin sairauksiin kuolee vuosittain noin 5 000 suomalaista1 ja vain kolme sadasta tupakoijasta onnistuu lopettamaan tupakoinnin kertayrityksellä pelkällä tahdonvoimalla.2

Lue lisää »
Media no image

Matti Auvinen: Oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulon viive on Suomessa jo lähes kolme vuotta

Uutiset   •   Huhti 24, 2017 09:47 EEST

Matti Auvinen on helmikuussa 2017 valmistuneessa pro gradussaan Oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulo Suomessa: Potilaan ja potilasjärjestön näkökulma havainnut,että keskimääräinen oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulon viive Suomessa on jo lähes 3 vuotta.

Oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulon onnistuvuutta ja saatavuutta voidaan mitata markkinoille tulon viiveenä. Lääkkeen markkinoille tulo lasketaan alkavaksi siitä, kun myyntilupaviranomainen hyväksyy lääkkeen ja päättyy siihen, kun Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) vahvistaa lääkkeen hinnan ja korvattavuuden. Tätä ja myyntilupahyväksyntäprosessiin kuluvaa aikaa kutsutaan markkinoille tulon viiveeksi, jonka jälkeen uusi lääke on käytännössä vasta potilaiden saatavissa. Auvinen keskittyi tutkielmassaan selvittämään, mikä on potilaiden ja potilasjärjestön näkökulma oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tuloon Suomessa haastattelemalla potilaita ja potilasjärjestön henkilökunnan jäseniä sekä Lääkkeiden hintalautakunnan sihteeristön edustajaa.

Auvisen mukaan keskimääräinen oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulon viive Suomessa on ollut viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin 2,36 vuotta. Vuosina 2006–2009 korvattavuuden saaneiden lääkkeiden viive oli 1,98 vuotta ja vuosina 2014–2016 viive oli 2,77 vuotta. Uusimpien oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulon viive on siis pidentynyt, ja potilaat saavat lääkkeet käyttöön aiempaa hitaammin. Haastatellut potilaat kokivat, että uusien syöpälääkkeiden markkinoille tulon viive asettaa potilaat eriarvoiseen asemaan varallisuuden tai alueellisten erojen vuoksi. Mikäli uusia lääkkeitä ei ole saatavilla korvattuna julkisen terveydenhuollon kautta, potilaat etsivät mahdollisuuksia saada lääkkeitä yksityiseltä puolelta tai ulkomailta. Potilaat myös toivoivat, että heidän näkökulmaansa tuotaisiin enemmän esille päätettäessä lääkkeiden korvattavuudesta.

Lääkeyritys Pfizer on jo usean vuoden ajan seurannut oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulon viiveitä Suomessa. Yhtenä keinona viiveiden lyhentämiseen voidaan pitää ns. riskinjakosopimusmenettelyä, joka on jo käytössä useassa Euroopan maassa.Suomessa sopimusmenettelyn mahdollistava ehdollisen korvattavuuden toimintamalli otettiin käyttöön vuoden 2017 alusta. Tämä uusi sopimusmenettely on tarkoitettu edistämään uusien lääkehoitojen saatavuutta potilaille tilanteessa, jossa uudelle lääkehoidolle on olemassa merkittävä lääketieteellinen tarve. Parhaimmassa tapauksessa menettely tulee lyhentämään myös joidenkin uusien syöpälääkkeiden markkinoille tulon viiveitä Suomessa.

--

Auvinen, Matti: Oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulo Suomessa: Potilaan ja potilasjärjestön näkökulma. Market access of oral cancer drugs in Finland: A patient and patient organization view.Ohjaajat: Professori Hanna Lehtimäki, Itä-Suomen yliopisto ja dosentti Juha Laine, Pfizer Oy. Itä-Suomen yliopisto. Helmikuu 2017. http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20170302/urn_nbn_fi_uef-20170302.pdf

Lisätietoa
Matti Auvinen
0400 - 245 872

Juha Laine
Terveystalouspäällikkö, dosentti
Pfizer Oy
puh: 09 - 430 040 (vaihde)

Matti Auvinen on helmikuussa 2017 valmistuneessa pro gradussaan Oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulo Suomessa: Potilaan ja potilasjärjestön näkökulma havainnut,että keskimääräinen oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulon viive Suomessa on jo lähes 3 vuotta.

Lue lisää »
W5k2vkfmurcf1qj8lppo

Voiko punkeilta enää välttyä missään päin Suomea? Suojautuminen punkkien levittämiä tauteja vastaan ajankohtaista.

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 21, 2017 12:24 EEST

Turun yliopisto on saanut ensimmäisiä tuloksia puutiaistutkimuksesta, kun kansalaisten lähettämistä puutiaisnäytteistä on tutkittu noin kymmenen prosenttia eli runsaat 2000 kappaletta. Tutkimuksessa selvitetään punkkien eli puutiaisten esiintymistä Suomessa sekä punkkien levittämien taudinaiheuttajien esiintyvyyttä.

Kmf9ild7wgjoroki7ukz

Helsingin yliopisto, HUS ja Pfizer solmivat kumppanuussopimuksen uusien lääkehoitojen tutkimuksen kehittämiseksi

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 20, 2017 08:47 EEST

Helsingin yliopisto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Pfizer ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää lääketutkimusta Suomessa. Yhteistyötä tehdään muun muassa lääkehoitojen vaikuttavuuden, täsmälääkkeiden kehittämisen ja geenitutkimuksen alueilla.

Yhteyshenkilöt 11 yhteyshenkilöä

  • Lehdistökontakti
  • viestintäpäällikkö
  • puh. (09) 4300 40

Pfizer Oy

Maailman johtava lääketieteen tutkimusyritys ja alkuperäislääkevalmistaja palveluksessasi

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Osoite

  • Pfizer Oy
  • Tietokuja 4
  • 00330 Helsinki