Media no image

Matti Auvinen: Oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulon viive on Suomessa jo lähes kolme vuotta

Uutiset   •   Huhti 24, 2017 09:47 EEST

Matti Auvinen on helmikuussa 2017 valmistuneessa pro gradussaan Oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulo Suomessa: Potilaan ja potilasjärjestön näkökulma havainnut,että keskimääräinen oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulon viive Suomessa on jo lähes 3 vuotta.

Oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulon onnistuvuutta ja saatavuutta voidaan mitata markkinoille tulon viiveenä. Lääkkeen markkinoille tulo lasketaan alkavaksi siitä, kun myyntilupaviranomainen hyväksyy lääkkeen ja päättyy siihen, kun Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) vahvistaa lääkkeen hinnan ja korvattavuuden. Tätä ja myyntilupahyväksyntäprosessiin kuluvaa aikaa kutsutaan markkinoille tulon viiveeksi, jonka jälkeen uusi lääke on käytännössä vasta potilaiden saatavissa. Auvinen keskittyi tutkielmassaan selvittämään, mikä on potilaiden ja potilasjärjestön näkökulma oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tuloon Suomessa haastattelemalla potilaita ja potilasjärjestön henkilökunnan jäseniä sekä Lääkkeiden hintalautakunnan sihteeristön edustajaa.

Auvisen mukaan keskimääräinen oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulon viive Suomessa on ollut viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin 2,36 vuotta. Vuosina 2006–2009 korvattavuuden saaneiden lääkkeiden viive oli 1,98 vuotta ja vuosina 2014–2016 viive oli 2,77 vuotta. Uusimpien oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulon viive on siis pidentynyt, ja potilaat saavat lääkkeet käyttöön aiempaa hitaammin. Haastatellut potilaat kokivat, että uusien syöpälääkkeiden markkinoille tulon viive asettaa potilaat eriarvoiseen asemaan varallisuuden tai alueellisten erojen vuoksi. Mikäli uusia lääkkeitä ei ole saatavilla korvattuna julkisen terveydenhuollon kautta, potilaat etsivät mahdollisuuksia saada lääkkeitä yksityiseltä puolelta tai ulkomailta. Potilaat myös toivoivat, että heidän näkökulmaansa tuotaisiin enemmän esille päätettäessä lääkkeiden korvattavuudesta.

Lääkeyritys Pfizer on jo usean vuoden ajan seurannut oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulon viiveitä Suomessa. Yhtenä keinona viiveiden lyhentämiseen voidaan pitää ns. riskinjakosopimusmenettelyä, joka on jo käytössä useassa Euroopan maassa.Suomessa sopimusmenettelyn mahdollistava ehdollisen korvattavuuden toimintamalli otettiin käyttöön vuoden 2017 alusta. Tämä uusi sopimusmenettely on tarkoitettu edistämään uusien lääkehoitojen saatavuutta potilaille tilanteessa, jossa uudelle lääkehoidolle on olemassa merkittävä lääketieteellinen tarve. Parhaimmassa tapauksessa menettely tulee lyhentämään myös joidenkin uusien syöpälääkkeiden markkinoille tulon viiveitä Suomessa.

--

Auvinen, Matti: Oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulo Suomessa: Potilaan ja potilasjärjestön näkökulma. Market access of oral cancer drugs in Finland: A patient and patient organization view.Ohjaajat: Professori Hanna Lehtimäki, Itä-Suomen yliopisto ja dosentti Juha Laine, Pfizer Oy. Itä-Suomen yliopisto. Helmikuu 2017. http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20170302/urn_nbn_fi_uef-20170302.pdf

Lisätietoa
Matti Auvinen
0400 - 245 872

Juha Laine
Terveystalouspäällikkö, dosentti
Pfizer Oy
puh: 09 - 430 040 (vaihde)

Matti Auvinen on helmikuussa 2017 valmistuneessa pro gradussaan Oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulo Suomessa: Potilaan ja potilasjärjestön näkökulma havainnut,että keskimääräinen oraalisten syöpälääkkeiden markkinoille tulon viive Suomessa on jo lähes 3 vuotta.

Lue lisää »
W5k2vkfmurcf1qj8lppo

Voiko punkeilta enää välttyä missään päin Suomea? Suojautuminen punkkien levittämiä tauteja vastaan ajankohtaista.

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 21, 2017 12:24 EEST

Turun yliopisto on saanut ensimmäisiä tuloksia puutiaistutkimuksesta, kun kansalaisten lähettämistä puutiaisnäytteistä on tutkittu noin kymmenen prosenttia eli runsaat 2000 kappaletta. Tutkimuksessa selvitetään punkkien eli puutiaisten esiintymistä Suomessa sekä punkkien levittämien taudinaiheuttajien esiintyvyyttä.

Kmf9ild7wgjoroki7ukz

Helsingin yliopisto, HUS ja Pfizer solmivat kumppanuussopimuksen uusien lääkehoitojen tutkimuksen kehittämiseksi

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 20, 2017 08:47 EEST

Helsingin yliopisto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Pfizer ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää lääketutkimusta Suomessa. Yhteistyötä tehdään muun muassa lääkehoitojen vaikuttavuuden, täsmälääkkeiden kehittämisen ja geenitutkimuksen alueilla.

Rg1v89jymvmtmwjkimxf

Pfizer osallistuu Sitran, Ilmarisen ja Henry ry:n Tulevaisuuden työpaikka -hankkeeseen

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 19, 2017 08:17 EEST

Pfizer on valittu mukaan Tulevaisuuden työpaikka -projektiin, jossa kehitetään toimivia työkaluja oman työpaikan uudistamiseen. Hanketta vetää Sitra yhteistyössä työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja henkilöstönjohtoryhmä Henry ry:n kanssa.

Vbx4gtftsuavtlddqtxo

Maailman hemofiliapäivää vietetään 17.4.2017

Uutiset   •   Huhti 13, 2017 08:19 EEST

Hemofilia on verenvuototauti, joka johtuu veren puutteellisesta hyytymisestä.

Media no image

Rintasyöpätutkimus etenee biopankin ja Pfizerin yhteistyöllä

Uutiset   •   Huhti 12, 2017 07:52 EEST

Kuvittele mielessäsi tilanne. Istut lääkärin vastaanotolla ja odotat saavasi vastauksen ohutneulanäytteen tuloksista. Saat ikäviä uutisia – sinulla on rintasyöpä. Sanat erilaisista hoitomahdollisuuksista ja hyvästä ennusteesta eivät lohduta. Pelonsekainen mieli kääntää luvut päinvastaisiksi ja luet itsesi kuuluvaksi vähemmistöön – niihin, jotka eivät välttämättä selviydy. Elämä tuntuu päättyvän siinä huoneessa. Sairaudesta saatu tieto aiheuttaa epätietoisuutta, mutta lukuisat asiantuntijat tekevät töitä päivittäin lääketieteen kehittämiseksi auttaakseen sinua ja noin 5000 vuosittaista kohtalotoveriasi.

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri, Auria Biopankki ja Pfizer, yksi maailman suurimmista lääkeyrityksistä, ovat vastikään saaneet päätökseen yhteisen tutkimushankkeen, jonka tarkoituksena on tarkastella kaukometastaaseja aiheuttaneita rintasyöpätapauksia. Koska Auria Biopankilla on runsaasti kokemusta rintasyöpätutkimuksesta, se toimi hankkeessa asiantuntijaroolissa. Tutkimuksella saatiin tietoa kauas levinnyttä rintasyöpää sairastavien hoitokäytännöistä, terveydenhuollon resurssien käytöstä, potilaan lähtötilanteen tiedoista sekä siitä, mitä potilaille kuuluu hoitojakson myöhemmässä vaiheessa. Noin kahdensadan rintasyöpäpotilaan tiedot käsiteltiin vuoden 2016 aikana.

Poikkeuksellisen kyseisestä tutkimuksesta teki se, että sen datana käytettiin potilasasiakirjoista kerättyä, tunnisteettomaksi muokattua tietoa.

- Tässä hankkeessa potilaan antamaa näytettä ei sinänsä tarvittu, vaan näytteistä valmiiksi määritettyjen tietojen pohjalta kasvatettiin ymmärrystä kaikesta muusta sairauteen liittyvästä, Auria Biopankin erikoistutkija Antti Karlsson valottaa.

Lähtökohtana tarve lisätä ymmärrystä vakavasta sairaudesta

Tutkimuksen tilaajana toimineella lääkeyritys Pfizerilla oli ajantasaisen tiedon tarve levinneen rintasyövän hoidosta Suomessa ja kansallisten rekisterien tarjoama data oli heidän käyttötarpeeseensa liian yleisellä tasolla. Auria Biopankki osoittautui tutkimuksen kannalta parhaaksi yhteistyökumppaniksi. Nyt toteutettu hanke oli Pfizerin ja Auria Biopankin yhteisenä ensimmäinen laatuaan.

- Tavoitteenamme oli lisätä ymmärrystä vakavasta sairaudesta, jotta voimme kehittää innovatiivisia lääkehoitoja. Ensin täytyy tietää, miten potilaita nykyään hoidetaan, millainen tarve hoidolle on ja se, miten uusi hoito voisi muuttaa hoitokäytäntöä. Biopankin kautta saadulla tiedolla voimme edesauttaa uusien lääkkeiden saattamista potilaiden käyttöön, Pfizerin terveystalouspäällikkö Juha Laine kertoo.

Uudet menetelmät hyödyttävät myös jatkossa

Tutkimuksessa kehitettiin keinoja levinneestä rintasyövästä kärsivien potilaiden löytämiseen. Uusien työkalujen avulla heidät löydetään helpommin tuhansien muiden potilaiden joukosta, vaikka diagnoosikoodeilla taudin leviämistä ei systemaattisesti merkitäkään.

- Kehitimme lääkärin kanssa työkaluja, joilla pystymme tehokkaammin ja nopeammin tunnistamaan samanlaisia sairastapauksia. Panostimme visuaalisuuteen ja nyt satarivisen Excel-taulukon sijaan tuloksia voidaan hahmottaa kuvasta, jossa hoitojaksojen pituudet ja käytetyt lääkkeet omaavat tietyn värin. Tutkimushankkeissa kehitetyt menetelmät palvelevat näin ollen myös seuraavissa tutkimuksissa ja mahdollisesti tulevaisuudessa kliinisen työn apuna, Karlsson lisää.

Aineistona todellisen arjen uniikit potilaat

Biopankkien tutkimushankkeiden ainutlaatuisuudesta kertoo se, kuinka kattavasti todelliseen ja kirjavaan aineistoon päästään käsiksi. Tälläkään kertaa ei ollut kyse kliinisestä tutkimuksesta, johon valittaisiin vain tietynlaisia potilaita.

- Biopankin kautta saatava data on ikkuna sairaalan todelliseen arkeen. Hoidot sujuvat vain harvoin tarkalleen oppikirjojen mukaan muun muassa siksi, että potilaan vointi ja muut sairaudet on otettava huomioon suunniteltuja hoitoja käyttöön otettaessa. Jokainen potilas on aina uniikki ja tämän vuoksi ei edetä järjestelmällisesti tietyllä kaavalla, Karlsson muistuttaa.

- “Real world data” parantaa mallien vastaavuutta todellisuuden kanssa, Laine mainitsee kuvatessaan erikoisalaansa kuuluvia terveystaloustieteellisiä laskentamalleja ja tosielämätiedon merkitystä niiden kehittämisessä.

Yhteistyössä mukana lääkäri

Biopankin tutkimushankkeille tyypillisesti tämäkin hanke toteutettiin yhteistyössä paitsi tilaavan tahon myös lääkärin kanssa. Onkologi Antti Ellonen auttoi keräämään, selittämään ja tulkitsemaan rintasyöpäpotilaista saatua dataa. Samalla Ellonen sai lisää materiaalia väitöskirjatyöhönsä.

- Lääkäri tietää kirjoituskäytänteistä ja osaa kertoa nopeasti, jos jossain analyyseissa ilmenee virhe. Projektit ovat poikkitieteellisiä, sillä niissä yhdistyy data scientistien, tilaajan ja paikallisen lääkärin asiantuntemus, Karlsson kehuu.

- Hanke on hyvä esimerkki siitä, miten yksityinen ja julkinen toimija hyötyy samanaikaisesti. Hienoa, että tiedolla on tässä tapauksessa ollut myös puhdasta akateemista käyttötarkoitusta, Laine jatkaa.

Biopankit mukana yhdistämässä rekistereiden pirstaloitunutta maailmaa

Suomi on ollut pitkään erilaisten rekisterien luvattu maa ja kansalaisista kerätty tieto on luotettavaa. Laine näkee, että tämänhetkinen haaste on eri rekistereiden yhdistämisessä, mutta henkilötunnuksen avulla se on täysin mahdollista.

- Suomalaiset biopankit ovat osa kansallisten tietovarantojen ekosysteemiä. Biopankki tuo historialliseen kokonaisuuteen lisän, joka on aiemmin puuttunut ja tekee sen vieläpä täysin oikeaan aikaan. Biopankkeihin tallennetun tiedon avulla on mahdollista luoda syvällisempää ja tarkempaa ymmärrystä muun muassa eri sairauksien syntymekanismeista. Parhaassa mahdollisessa tapauksessa terveystieto, genomitieto ja vaikkapa ympäristötekijöihin liittyvät tiedot ovat saatavissa yhtäaikaisesti. Tutkijat myös saisivat tietoa käyttöönsä yhden luukun periaatteen mukaan, Laine miettii.

- Auria Biopankista saimme asiantuntevan, joustavan ja avoimen yhteistyökumppanin, jonka kanssa työskentely sujui todella mutkattomasti. Pfizerilla olimme häkeltyneitä projektin hengestä. Auria Biopankilla ei ollut ainoastaan yhteistyön halu, vaan palo. Tämä kuuluu ehdottomasti parhaimpiin tutkimuskokemuksiimme. Tätä viestiä on ilo välittää myös maan rajojen ulkopuolelle - esimerkiksi Pfizerin pääkonttoriin New Yorkiin, jossa tätä hanketta on seurattu suurella mielenkiinnolla, Laine kiittää.

Kuvittele mielessäsi tilanne. Istut lääkärin vastaanotolla ja odotat saavasi vastauksen ohutneulanäytteen tuloksista. Saat ikäviä uutisia – sinulla on rintasyöpä. Sairaudesta saatu tieto aiheuttaa epätietoisuutta, mutta lukuisat asiantuntijat tekevät töitä päivittäin lääketieteen kehittämiseksi auttaakseen sinua ja noin 5000 vuosittaista kohtalotoveriasi.

Lue lisää »
Media no image

Tänään vietetään valtakunnallista Lääkehoidon päivää

Uutiset   •   Maalis 16, 2017 07:41 EET

Torstaina 16.3. vietetään valtakunnallista Lääkehoidon päivää. Tänä vuonna Lääkehoidon päivänä korostetaan ajantasaisen lääkitystiedon tärkeyttä. Henkilökohtainen, ajantasainen ja mukana pidettävä lääkityslista auttaa oman lääkitystiedon hallinnassa sekä helpottaa asiointia apteekissa ja terveydenhuollossa. Se myös turvaa hoitoa akuuteissa tilanteissa.

Vuosittain järjestettävä Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä, joka toteutetaan eri puolilla Suomea. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea koordinoi päivän järjestelyitä.

Lue lisää ja osallistu tapahtumiin:
http://www.laakehoidonpaiva.fi/tietoa_paivasta
http://www.laakehoidonpaiva.fi/tapahtumat

Seuraa:
Facebook: @tunnelaakkeesi
Twitter: #lääkehoidonpäivä

Torstaina 16.3. vietetään valtakunnallista Lääkehoidon päivää. Tänä vuonna Lääkehoidon päivänä korostetaan ajantasaisen lääkitystiedon tärkeyttä. Henkilökohtainen, ajantasainen ja mukana pidettävä lääkityslista auttaa oman lääkitystiedon hallinnassa sekä helpottaa asiointia apteekissa ja terveydenhuollossa. Se myös turvaa hoitoa akuuteissa tilanteissa.

Lue lisää »
Media no image

Health Hackissa syntyi uusia konseptiaihioita kohti savuttomuutta

Uutiset   •   Maalis 14, 2017 07:58 EET

Pfizerin Health Hack yhdisti terveysalan ammattilaiset, palvelumuotoilijat sekä teknologiakehittäjät ja opiskelijat savuttoman Suomen puolesta 9.–11. helmikuuta.

Health Hack -osallistujien tehtävänä oli kehittää kolmessa vuorokaudessa luova, haastava, ja terveydellinen palvelukonsepti, joka auttaa tupakoinnin lopettamisessa. ”Tupakointi on merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma ja haluamme nostaa aiheen yleiseen keskusteluun”, kertoo Pfizerin puolelta tapahtumaa organisoinut Country Brand Lead Helena Eklund. Tutkimusten mukaan jo kahden potilaan tupakasta vieroittaminen estää yhden ennenaikaisen kuoleman.1

”Tiimit saivat hienoja konseptiaihioita aikaan ja kokemuksemme hackathon-tyyppisestä työskentelystä ovat erittäin myönteisiä”, Helena Eklund sanoo. Myös osallistujat pitivät työskentelytapaa mielenkiintoisena ja opettavaisena. ”Health Hack oli ensimmäinen osallistumani hackathon ja siitä jäi huippufiilis. Työskentely oli luovaa ja hauskaa, mutta välillä myös nopeatempoista sekä jännittävää”, kuvaa tuntemuksiaan proviisoriksi opiskeleva diplomi-insinööri Outi Kukkonen.

Hackathon-työskentelyn idea siitä, että eri taustoista olevat ammattilaiset lyövät viisaat päänsä yhteen ja tuovat erityisosaamisensa yhteiseen käyttöön, jotta syntyy uutta, piti tapahtumassa paikkansa. ”Monialaisen tiimin kanssa työskenteleminen ja aiemmat hyvät kokemukset hackathon -tyyppisestä työskentelystä saivat minut hakemaan mukaan. Health Hack oli erittäin opettavainen kokemus, ja etenkin näin vielä opintojen alkupuolella olevana koin kokemuksen todella arvokkaana”, kertoo tietojenkäsittelytiedettä Helsingin yliopistossa opiskeleva Tuomo Torppa.

Health Hackin osallistujat olivat terveysalan, palvelumuotoilun, asiakaskokemuksen ja teknisten alojen asiantuntijoita ja opiskelijoita. Health Hackin järjestivät Pfizer yhteistyössä Microsoftin, User Intelligencen kanssa. HealthSPA toimi tapahtuman kumppanina.

Viite:

1. Duodecim 2015. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00337

Pfizerin Health Hack yhdisti terveysalan ammattilaiset, palvelumuotoilijat sekä teknologiakehittäjät ja opiskelijat savuttoman Suomen puolesta 9.–11. helmikuuta.

Lue lisää »
Media no image

Syntyykö tästä Suomen merkittävin kansanterveysteko? Health Hack häkkää tupakoijan kohti savuttomuutta

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 08, 2017 08:00 EET

Tupakoinnin kustannukset ovat Suomessa noin 1,5 miljardia euroa vuodessa, ja yksin terveydenhuollon osuus on lähes 280 miljoonaa euroa. Pfizerin Health Hack yhdistää terveysalan ammattilaiset, palvelumuotoilijat sekä teknologiakehittäjät ja opiskelijat savuttoman Suomen puolesta 9.-11. helmikuuta.

Osallistujien tehtävänä on kehittää kolmessa vuorokaudessa luova, haastava, ja terveydellinen palvelukonsepti, joka auttaa tupakoinnin lopettamisessa. Health Hackin järjestää Pfizer yhteistyössä Microsoftin, User Intelligencen kanssa. HealthSPA on tapahtuman kumppani.

”Tupakointi on merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma, ja sillä on negatiivisia vaikutuksia lähes 24 sairauteen. Vuosittain tupakointi aiheuttaa yli 6 000 suomalaisen ennenaikaisen kuoleman, ja tupakointi on jo työiässä yhteydessä yleisempään terveydenhuoltopalveluiden käyttöön ja kustannuksiin”, Pfizerin vanhempi tieteellinen asiantuntija Kari Linden sanoo.

Health Hackin osallistujat ovat terveysalan, palvelumuotoilun, asiakaskokemuksen tai teknisten alojen asiantuntijoita ja opiskelijoita. Osallistujista on koottu viisi eri tiimiä, jotka saavat käyttöönsä tupakointiin liittyvää tutkimusaineistoa niin lääketieteen, yhteiskuntatieteen, sosiologian, psykologian ja terveystaloustieteen näkökulmista.

HealthSPa jakaa voittajatiimille 2 000 euron palkinnon. Palvelupolun rakentaminen kohti savuttomuutta ei kuitenkaan ole aivan helppo tehtävä – vaikka 60 % tupakoijista haluaisi lopettaa tupakoinnin, ja jopa 40 % on yrittänyt lopettamista viimeisen vuoden aikana.

Pfizer haluaa tukea digiloikkia ottavaa terveysalaa. Meille on tärkeää yhdistää terveydenalan ammattilaiset sekä tiede ja tiedolla johtaminen ketterään palvelumuotoiluun.Tupakoijan tai potilaan tukeminen on digitekemisen keskiössä,kertoo Pfizerin digiasiantuntija Henna Leonsaari.

Lue lisää: healthhack.fi

Kari Linden 
Vanhempi tieteellinen asiantuntija
Pfizer Oy
09 430040

Henna Leonsaari
Digiasiantuntija
Pfizer Oy
09 430040

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Tupakoinnin kustannukset ovat Suomessa noin 1,5 miljardia euroa vuodessa, ja yksin terveydenhuollon osuus on lähes 280 miljoonaa euroa. Pfizerin Health Hack yhdistää terveysalan ammattilaiset, palvelumuotoilijat sekä teknologiakehittäjät ja opiskelijat savuttoman Suomen puolesta 9.-11. helmikuuta.

Lue lisää »
Media no image

Tupakasta vieroituslääkkeen rajoitettu peruskorvattavuus laajeni joulukuussa

Lehdistötiedotteet   •   Tammi 03, 2017 12:05 EET

Varenikliinia (Champix) sisältävän lääkevalmisteen rajoitettu peruskorvattavuus on laajentunut joulukuun alussa1,2.

Varenikliinia sisältävä lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.12.2016 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %) tupakoinnin lopettamiseen motivoituneille aikuisille tupakoitsijoille, joilla on vahva nikotiiniriippuvuus ja tupakasta vieroitus ei ole onnistunut muiden tukitoimien avulla. Tupakasta vieroitukseen on liitettävä yksilöllinen neuvonta ja tuki. Korvattavuus koskee kahta, enintään 24 viikon kestoista hoitojaksoa. Valmisteen käyttöä koskevat varoitukset on otettava huomioon hoidon valinnassa ja hoitojakson aikana.

Lisätietoja:

Kari Linden
vanhempi tieteellinen asiantuntija, Pfizer Oy
p. 050 395 0647, e-mail: kari.linden (at) pfizer.com

[1] Lääkkeiden hintalautakunnan päätös 6.10.2016 Dnro 269/1/2016
[2] Kelan lääkekorvaustiedote 17.11.2016

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Lue lisää »

Yhteyshenkilöt 11 yhteyshenkilöä

  • Lehdistökontakti
  • viestintäpäällikkö
  • puh. (09) 4300 40

Pfizer Oy

Maailman johtava lääketieteen tutkimusyritys ja alkuperäislääkevalmistaja palveluksessasi

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Osoite

  • Pfizer Oy
  • Tietokuja 4
  • 00330 Helsinki