Media no image

Syntyykö tästä Suomen merkittävin kansanterveysteko? Health Hack häkkää tupakoijan kohti savuttomuutta

Lehdistötiedotteet   •   Helmi 08, 2017 08:00 EET

Tupakoinnin kustannukset ovat Suomessa noin 1,5 miljardia euroa vuodessa, ja yksin terveydenhuollon osuus on lähes 280 miljoonaa euroa. Pfizerin Health Hack yhdistää terveysalan ammattilaiset, palvelumuotoilijat sekä teknologiakehittäjät ja opiskelijat savuttoman Suomen puolesta 9.-11. helmikuuta.

Osallistujien tehtävänä on kehittää kolmessa vuorokaudessa luova, haastava, ja terveydellinen palvelukonsepti, joka auttaa tupakoinnin lopettamisessa. Health Hackin järjestää Pfizer yhteistyössä Microsoftin, User Intelligencen kanssa. HealthSPA on tapahtuman kumppani.

”Tupakointi on merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma, ja sillä on negatiivisia vaikutuksia lähes 24 sairauteen. Vuosittain tupakointi aiheuttaa yli 6 000 suomalaisen ennenaikaisen kuoleman, ja tupakointi on jo työiässä yhteydessä yleisempään terveydenhuoltopalveluiden käyttöön ja kustannuksiin”, Pfizerin vanhempi tieteellinen asiantuntija Kari Linden sanoo.

Health Hackin osallistujat ovat terveysalan, palvelumuotoilun, asiakaskokemuksen tai teknisten alojen asiantuntijoita ja opiskelijoita. Osallistujista on koottu viisi eri tiimiä, jotka saavat käyttöönsä tupakointiin liittyvää tutkimusaineistoa niin lääketieteen, yhteiskuntatieteen, sosiologian, psykologian ja terveystaloustieteen näkökulmista.

HealthSPa jakaa voittajatiimille 2 000 euron palkinnon. Palvelupolun rakentaminen kohti savuttomuutta ei kuitenkaan ole aivan helppo tehtävä – vaikka 60 % tupakoijista haluaisi lopettaa tupakoinnin, ja jopa 40 % on yrittänyt lopettamista viimeisen vuoden aikana.

Pfizer haluaa tukea digiloikkia ottavaa terveysalaa. Meille on tärkeää yhdistää terveydenalan ammattilaiset sekä tiede ja tiedolla johtaminen ketterään palvelumuotoiluun.Tupakoijan tai potilaan tukeminen on digitekemisen keskiössä,kertoo Pfizerin digiasiantuntija Henna Leonsaari.

Lue lisää: healthhack.fi

Kari Linden 
Vanhempi tieteellinen asiantuntija
Pfizer Oy
09 430040

Henna Leonsaari
Digiasiantuntija
Pfizer Oy
09 430040

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Tupakoinnin kustannukset ovat Suomessa noin 1,5 miljardia euroa vuodessa, ja yksin terveydenhuollon osuus on lähes 280 miljoonaa euroa. Pfizerin Health Hack yhdistää terveysalan ammattilaiset, palvelumuotoilijat sekä teknologiakehittäjät ja opiskelijat savuttoman Suomen puolesta 9.-11. helmikuuta.

Lue lisää »
Media no image

Tupakasta vieroituslääkkeen rajoitettu peruskorvattavuus laajeni joulukuussa

Lehdistötiedotteet   •   Tammi 03, 2017 12:05 EET

Varenikliinia (Champix) sisältävän lääkevalmisteen rajoitettu peruskorvattavuus on laajentunut joulukuun alussa1,2.

Varenikliinia sisältävä lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.12.2016 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %) tupakoinnin lopettamiseen motivoituneille aikuisille tupakoitsijoille, joilla on vahva nikotiiniriippuvuus ja tupakasta vieroitus ei ole onnistunut muiden tukitoimien avulla. Tupakasta vieroitukseen on liitettävä yksilöllinen neuvonta ja tuki. Korvattavuus koskee kahta, enintään 24 viikon kestoista hoitojaksoa. Valmisteen käyttöä koskevat varoitukset on otettava huomioon hoidon valinnassa ja hoitojakson aikana.

Lisätietoja:

Kari Linden
vanhempi tieteellinen asiantuntija, Pfizer Oy
p. 050 395 0647, e-mail: kari.linden (at) pfizer.com

[1] Lääkkeiden hintalautakunnan päätös 6.10.2016 Dnro 269/1/2016
[2] Kelan lääkekorvaustiedote 17.11.2016

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Lue lisää »
Media no image
Nxhxr89ckr1ra0healtg Gkdeblormdon3bjv9j0m

Pfizerille Parempaa työelämää -laatupalkinto – johtamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen lähtee luottamuksen rakentamisesta

Lehdistötiedotteet   •   Joulu 02, 2016 08:00 EET

Pfizer saa ainoana yrityksenä Parempaa työelämää -laatupalkinnon vuonna 2016. Palkinnon taustalla on neljän vuoden pitkäjänteinen, kokeilukulttuuriin pohjautuva yrityskulttuurin kehitystyö.

”Parempaa työelämää -laatupalkinto on osoitus siitä, että maailmanlaajuisen yrityksen tytäryhtiö voi kehittää suomalaista työelämää: parantaa johtamista, lisätä työn imua sekä kasvattaa sitoutumista ja henkilöstön tyytyväisyyttä”, Pfizerin henkilöstöjohtaja Reija Lehtonen sanoo.

Parempaa työelämää -laatupalkinto perustuu Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja Suomen Laatukeskuksen arviointiin. Palkinnon tavoitteena on kannustaa yrityksiä työelämän laadun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

”Kokemuksemme mukaan luottamuksen rakentaminen on kilpailukyvyn perusedellytys, sillä luottamuksen kulttuuri on uusien innovaatioiden, yhteistyön ja osallisuuden kasvualusta. Viime vuosina olemme keskittyneet eritoten reflektiotaitojen ja strategisten valmiuksien kehittämiseen”, Lehtonen kertoo.

Pfizerilla tehdään päivittäin työtä, jotta suomalaiset potilaat saavat maailman parhaan lääkehoidon käyttöönsä. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö on varannut strategiastaan kolmasosan johtamiseen, työkulttuurin ja henkilöstön hyvinvointiin.

Henkilöstöjohtamisen kokeilukulttuuri sai alkunsa neljän suomalaisyliopiston tutkimushankkeesta

Pfizer on kehittänyt yrityskulttuuriaan systemaattisesti. Henkilöstöjohtamisen ”koelaboratorio” sai alkunsa, kun Pfizer osallistui neljän suomalaisyliopiston ja Tekesin REFINNO-hankkeeseen 2012. Hankkeessa tutkittiin reflektiivistä työotetta ja sen vaikutuksia suorituskykyyn ja innovatiivisuuteen.

Hankkeen myötä esimiehet osallistuivat ryhmävalmennuksiin, joissa käsiteltiin reflektiivisiä taitoja – tietoista pysähtymistä ja oman toiminnan arviointia. Kokeilun kokemukset olivat niin hyvät, että ryhmävalmennukset ovat jatkuneet, vaikka tutkimushanke loppuikin. 2015 valmennuksien piirissä oli jo koko henkilöstö.

”Valmennukset ovat lisänneet kykyä ymmärtää erilaisia ihmisiä ja heidän toimintaansa. Ne ovat myös auttaneet hyödyntämään henkilöstön potentiaalia entistä paremmin. Johtamisen kehittäminen on yksi Suomen kansantalouden keskeisimmistä kysymyksistä, ja Pfizerilla mietitäänkin yhdessä, miten työelämän laadun parantaminen saadaan lisäämään kilpailukykyä ja miten kiky-sopimuksen ehtoja lähdetään toteuttamaan tästä näkökulmasta”, Lehtonen sanoo.

Johtamisen ja henkilöstön kehitystyön rinnalla on kulkenut myös Pfizerin maailmanlaajuinen, vuonna 2012 lanseerattu yrityskulttuuri OWNIT. Sen kulmakiviä ovat suora puhe, kuuntelu, vastuullisuus, yrittäjyys ja muutoksessa menestyminen.

Lisätietoa

Reija Lehtonen
Henkilöstöjohtaja
Pfizer Oy
puh: 050 395 9940

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Pfizer saa ainoana yrityksenä Parempaa työelämää -laatupalkinnon vuonna 2016. Palkinnon taustalla on neljän vuoden pitkäjänteinen, kokeilukulttuuriin pohjautuva yrityskulttuurin kehitystyö.

Lue lisää »
E2jynkt5j3wodq4gsg4c

Yli puolet suomalaisista uskoo, että levinneestä rintasyövästä voi parantua – asiantunteva vertaistuki on potilaalle merkityksellistä

Lehdistötiedotteet   •   Marras 16, 2016 13:00 EET

Rinnasta muualle elimistöön levinnyt syöpä on sairaus, jota voidaan hoitaa, muttei pysyvästi parantaa. Pfizerin teettämän kyselytutkimuksen mukaan jopa 61% suomalaisista uskoo, että levinneestä rintasyövästäkin voi parantua[1]. Tällä voi olla vaikutusta siihen, kuinka ympäristö kohtaa levinneeseen rintasyöpään sairastuneen henkilön.

Media no image

Tupakoivilla työikäisillä perusterveydenhuollon käyttöä tupakoimattomia enemmän – ero kustannuksissa yli 100 euroa vuodessa

Lehdistötiedotteet   •   Loka 27, 2016 07:45 EEST

Työikäiset tupakoijat käyttävät julkisen perusterveydenhuollon palveluita tupakoimattomia useammin, kertoo lähes 5 000 suomalaiseen pohjautuva tutkimus. Tupakoinnin tiedetään lisäävän muun muassa sydän- ja verisuonisairauksien, keuhkosairauksien sekä syöpätautien riskiä myöhemmällä iällä.

Tuore tutkimus osoitti, että tupakointi on yhteydessä yleisempään perusterveydenhuollon palveluiden käyttöön ja suurempiin kustannuksiin jo keski-ikäisessä väestössä. Vuotuiset perusterveydenhuollon kokonaiskustannukset olivat tupakoivilla miehillä 28 % ja naisilla 21 % tupakoimattomia suuremmat. Vuoden 2011 kustannustasolla mitattuna tämä merkitsi yli 100 euron lisäkustannuksia henkilöä kohden. Muun muassa mielenterveyspalveluiden käyttö oli tupakoijilla yleisempää.

Tulokset käyvät ilmi Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin pohjautuvista tutkimuksista, joissa selvitettiin 46-vuotiaiden suomalaisten tupakointia ja perusterveydenhuollon palveluiden käyttöä sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä. Oulun yliopiston keräämä tutkimusaineisto koostuu vuonna 1966 syntyneiden henkilöiden terveys- ja elintapatiedoista.

Tutkijalääkäri: Kustannuksia voidaan pitää merkittävinä

"Tupakointiin yhteydessä olevia suurempia perusterveydenhuollon kustannuksia voidaan pitää merkittävänä erityisesti, kun niitä tarkastellaan väestötasolla. Palveluiden ja niiden kustannusten osalta heijastui myös potilasryhmäkohtaisia eroja. Esimerkiksi tupakoivilla miehillä oli enemmän mielenterveyspalveluiden käyttöä, mikä saattaa johtua siitä, että psykiatriset potilaat tupakoivat muuta väestöä enemmän", toteaa kohorttitutkimusten koordinaattori, tutkijalääkäri, LT Juha Auvinen Oulun yliopistosta.

Toinen samasta aineistosta julkaistu tuore tutkimus osoitti, että tupakointi on merkittävin perusterveydenhuollossa helposti havaittava yksittäinen sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä työikäisessä väestössä. Tupakoinnin lopettaminen vielä keski-iässäkin voi ehkäistä näiden sairauksien puhkeamista myöhemmässä iässä.

Lääkäreillä ja muulla terveydenhuollolla parhaat työkalut tupakoinnin lopettamiseen

”Tutkimukset viittaavat siihen, että tupakoinnin ennaltaehkäisyllä ja työikäistentupakasta vieroitukseen panostamalla voitaisiin vaikuttaa terveydenhuollon kustannuksiin.Lääkärit ja muu terveydenhuolto voisivat Suomessa hoitaa niko tiiniriippuvuutta aktiivisemmin. Siihen on useita työkaluja. Kun esimerkiksi lääkärin aloittamaan hoitoon lisätään vielä tukea hoitajalta tai apteekista, lopettamisen todennäköisyys voi jopa nelinkertaistua”, arvioi Pfizer Oy:n vanhempi tieteellinen asiantuntija, dosentti Kari Linden.

Lisätietoa

Juha Auvinen
Kohorttitutkimuksien koordinaattori
Oulun yliopisto
puh: 040 741 0830
email: juha.auvinen@oulu.fi

Kari Linden
Vanhempi tieteellinen asiantuntija
Pfizer Oy
puh: 050 395 0647
email: kari.linden@pfizer.com

Julkaisut

Keto J, Ventola H, Jokelainen J, Timonen M, Linden K, Ylisaukko-Oja T, Keinänen-Kiukaanniemi S, Auvinen J. Primary health care utilisation and its costs among middle-aged smokers. Eur J Health Econ 2016 Mar 23.

Keto J, Ventola H, Jokelainen J, Linden K, Keinänen-Kiukaanniemi S, Timonen M, Ylisaukko-oja T, Auvinen J. Cardiovascular disease risk factors in relation to smoking behaviour and history: a population-based cohort study. Open Heart 2016;3:e000358.

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Työikäiset tupakoijat käyttävät julkisen perusterveydenhuollon palveluita tupakoimattomia useammin, kertoo lähes 5000 suomalaiseen pohjautuva tutkimus. Tupakoinnin tiedetään lisäävän muun muassa sydän- ja verisuonisairauksien, keuhkosairauksien sekä syöpätautien riskiä myöhemmällä iällä.

Lue lisää »
Media no image

Pfizer julkisti terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatiolle maksetut taloudelliset etuudet

Lehdistötiedotteet   •   Touko 31, 2016 10:00 EEST

Pfizer on julkistanut terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille vuonna 2015 maksetut taloudelliset etuudet verkkosivuillaan muiden Lääketeollisuus ry:n jäsenten tavoin. Julkistus tapahtuu Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liiton EFPIAn säännösten mukaisesti. Etuudet julkistetaan yhtenäisesti nyt ensimmäistä kertaa Suomessa.

Pfizer maksoi Suomessa toimiville terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille taloudellisia etuuksia kokonaisuudessaan noin 3,4 miljoonaa euroa vuonna 2015. Tästä tutkimuksen ja tuotekehityksen osuus on noin 2,1 miljoonaa euroa eli noin 62 prosenttia. Terveydenhuollon ammattilaisten osuus kokonaissummasta on noin 800 000 euroa ja terveydenhuollon organisaatioiden osuus noin 460 000 euroa.

Tutkimuksen ja tuotekehityksen 2,1 miljoonan euron summa koostuu pääosin kahdesta lähteestä: yhtäältä kliinisten lääketutkimusten tutkimuskeskuksissa syntyvistä kuluista ja toisaalta tutkijoiden omille tutkimuksille myönnetystä rahoituksesta.

Terveydenhuollon ammattilaisten julkistettavat etuudet koostuvat puolestaan palvelu- ja konsulttipalkkioista sekä koulutuskustannuksista, terveydenhuollon organisaatioiden etuudet näiden lisäksi myös tutkimus- ja koulutusapurahoista sekä lahjoituksista.

Vuonna 2015 Pfizer Suomi on maksanut taloudellisia etuuksia 560:lle terveydenhuollon ammattilaiselle, joista 333 eli 59 prosenttia on antanut suostumuksensa julkistamiselle. Terveydenhuollon organisaatioiden osalta Pfizer Suomi on maksanut vuonna 2015 taloudellisia etuuksia 55:lle terveydenhuollon organisaatiolle.

”Yhteistyöstä merkittävää etua potilaan hoitoon”

EFPIAn säännöstö taloudellisten etuisuuksien julkistamisesta luo yhteisen eurooppalaisen pohjan etuisuuksien raportoinnille. Pfizer pitää taloudellisten etuuksien julkistamista erinomaisena asiana ja tukee vahvasti EFPIAn työtä läpinäkyvyyden lisäämiseksi lääketeollisuudessa.

”Teemme jatkuvasti yhteistyötä terveydenhuoltoalan ammattilaisten ja terveydenhuoltoalan organisaatioiden kanssa, jotta voimme tuoda potilaiden ulottuville tehokkaita, terveyttä edistäviä hoitoja. Molemminpuoliset keskusteluyhteydet ja tieto käytännön potilastyöstä ovat tässä työssä ensiarvoisen tärkeitä. Toivomme, että taloudellisten suhteiden avoin julkistaminen auttaa ymmärtämään yhteistyön hyötyjä potilaan hoidossa”, Pfizerin toimitusjohtaja Päivi Kerkola sanoo.

Yhteistyön ansiosta eri osapuolet saavat tietoa lääkkeiden merkityksestä potilaan hoidossa ja eri hoitomuotojen taloudellisista vaikutuksista. Yhteistyötä tehdään myös lääkkeiden vaikuttavuuden tutkimiseksi suomalaisessa terveydenhuollossa.

Pfizerin maksamien taloudellisten etuuksien tarkemmat tiedot löytyvät julkistusraportista internetsivuilta osoitteesta www.pfizer.fi/efpia. Sivuilta löytyy myös muistio, jossa esitellään julkistamisessa käytetyt menetelmät. Lisätietoja julkistamisesta löytyy EFPIAn sivuilta http://transparency.efpia.eu sekä Lääketeollisuus ry:n sivuilta http://www.laaketeollisuus.fi.

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Pfizer on julkistanut terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille vuonna 2015 maksetut taloudelliset etuudet verkkosivuillaan muiden Lääketeollisuus ry:n jäsenten tavoin. Julkistus tapahtuu Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liiton EFPIAn säännösten mukaisesti. Etuudet julkistetaan yhtenäisesti nyt ensimmäistä kertaa Suomessa.

Lue lisää »
Media no image

Fimean päätös 17.5.2016

Lehdistötiedotteet   •   Touko 17, 2016 16:01 EEST

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on kieltänyt Pfizer Oy:tä jatkamasta tai uudistamasta Prevenar13 -rokotteen markkinointia kiellon kohteena olevalla markkinointimateriaalilla.

Kiellon kohteena on Prevenar13 -reseptilääkkeen esite, joka oli saatavilla Pfizerin esittelypisteellä Valtakunnallisilla Tartuntatautipäivillä 9. – 10.11.2015. Lääkelain perusteella reseptilääkkeitä saa markkinoida vain lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetuille henkilöille. Tartuntatautipäiville osallistui pääosin lääkäreitä, mutta mukana oli myös muita terveydenhuollon ammattiryhmiä ja päättäjiä, jotka lääkelain mukaan luetaan Suomessa väestöksi. Pfizer myöntää virheen, joka johtui inhimillisestä erehdyksestä.

Fimea on asettanut Pfizerille myös miljoonan euron uhkasakon, joka tulisi maksettavaksi siinä tapauksessa, jos Pfizer käyttäisi jatkossa kyseistä esitettä väestöksi laskettavalle kohderyhmälle. Pfizer on jo poistanut esitteen käytöstä tammikuussa 2016.

Pfizerin näkemyksen mukaan Fimean päätös on tapahtuneeseen ja yleiseen käytäntöön nähden suhteeton. Uhkasakko on myös tarpeeton, koska Pfizer on jo omasta aloitteestaan poistanut esitteen käytöstä. Pfizer harkitsee päätöksestä valittamista.

Pfizerille lääkelain ja –asetuksen noudattaminen kaikessa toiminnassa on ensiarvoisen tärkeää. Fimea toteaa päätöksessään myös ”arvostavansa Pfizer Oy:n toimintaa, jossa lääkeyhtiön uudet avaukset on kerrottu Fimealle etukäteen ja niihin on ollut mahdollisuus antaa neuvontaa jo usean vuoden ajan.”

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Lue lisää »
J2pepc3vta46tnykcpte

Punkit eivät enää vain rannikkoseudun riesa - suojautuminen puutiaisaivotulehdusta vastaan ajankohtaista

Lehdistötiedotteet   •   Touko 10, 2016 12:13 EEST

Punkit voivat levittää sekä puutiaisaivotulehdusta että borrelioosia. Harvinaisempaa puutiaisaivotulehdusta voi ennaltaehkäistä rokottautumalla, yleisempää borrelioosia vastaan ei voi rokottautua. Kuopiossa aloittaa tänä kesänä ensimmäistä kertaa liikkuva rokotusklinikka. Kyseessä on rokotusbussi, jossa voi kartoittaa rokotustarpeensa sekä rokottautua esimerkiksi puutiaisaivotulehdusta vastaan.

Media no image

Laaja tutkimus selvitti tupakasta vieroituslääkkeiden turvallisuutta ja tehoa ei-psykiatrisilla ja psykiatrisilla potilailla

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 29, 2016 08:58 EEST

Lääketieteellisen julkaisun The Lancetin verkkosivulla julkaistiin 22.4.2016 tulokset tärkeimpien tupakasta vieroituslääkkeiden neuropsykiatrista turvallisuutta ja tehoa selvittäneestä EAGLES-lääketutkimuksesta (Evaluating Adverse Events in a Global Smoking Cessation Study).

Kyseessä on laajin tähän asti toteutettu tupakasta vieroituslääkkeitä koskeva tutkimus. Tutkimus tehtiin 16 maassa, ja siihen osallistui yhteensä 8 144 potilasta.

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli selvittää varenikliinin ja bupropionin neuropsykiatrista turvallisuutta nikotiinikorvaushoitoon (laastari) ja lumehoitoon verrattuna aikuisilla lopettamiseen motivoituneilla tupakoijilla. Mukana oli tupakoijia, joilla ei ollut psykiatrista sairaushistoriaa ja tupakoijia, joilla sitä oli. Tutkimuksen ensisijaisen neuropsykiatrisen päätetapahtuman perusteella varenikliinilla tai bupropionilla ei ilmaantunut vakavia neuropsykiatrisia tapahtumia enempää kuin lumehoidolla tai nikotiinikorvaushoidolla.

Noin puolella tutkimushenkilöistä oli psykiatrista sairaushistoriaa; heillä oli tutkimushetkellä stabiili psykiatrinen sairaus tai se oli saatu hoidettua aikaisemmin. Psykiatrisia sairauksia olivat muun muassa masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, ahdistuneisuus, psykoottinen tila tai persoonallisuushäiriö.

Ensisijainen neuropsykiatrisen turvallisuuden päätetapahtuma toteutui, jos hoidon aikana ilmeni ainakin yksi seuraavista haittatapahtumista vaikeusasteeltaan vakavana: ahdistuneisuus, masennus, epänormaali olo tai vihamielisyys; ja/tai vaikeusasteeltaan kohtalaisena tai vakavana: kiihtyneisyys, aggressio, harhaluuloisuus, aistiharhat, murha-ajatukset, mania, paniikki, vainoharhaisuus, psykoosi, itsetuhoiset ajatukset tai itsetuhoinen käyttäytyminen tai itsemurha.

Ensisijaisen turvallisuuden päätetapahtuman perusteella vakavia psykiatrisia haittoja ilmeni ei-psykiatristen potilaiden ryhmässä varenikliiniryhmässä 1,3 prosentilla, bupropioniryhmässä 2,2 prosentilla, nikotiinikorvaushoitoryhmässä 2,5 prosentilla ja lumehoitoryhmässä 2,4 prosentilla tutkimushenkilöistä. Varenikliiniryhmän sekä lume- ja bupropioniryhmien väliset erot olivat tilastollisesti merkitsevät. Psykiatristen potilaiden ryhmässä kaikissa hoitoryhmissä neuropsykiatrisia haittatapahtumia ilmeni enemmän: haittatapahtumia saaneiden osuudet olivat varenikliinilla 6,5 prosenttia, bupropionilla 6,7 prosenttia, nikotiinikorvaushoidolla 5,2 prosenttia ja lumehoidolla 4,9 prosenttia.

Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää vieroituslääkkeiden tehoa vertaamalla viikolla 9–12 pysyvästi tupakoimattomina pysyneiden henkilöiden osuutta varenikliini- ja bupropioniryhmissä nikotiinikorvaushoito- ja lumelääkeryhmiin verrattuna. Lisäksi tupakoimattomuutta tutkittiin viikkojen 9–24 ajalta. Viikoilla 9–12 tupakoimattomana pysyi ei-psykiatrisista potilaista varenikliinilla 38,0 prosenttia, bupropionilla 26,1 prosenttia, nikotiinikorvaushoidolla 26,4 prosenttia ja lumehoidolla 13,7 prosenttia potilaista. Psykiatrisista potilaista tupakoimattomana pysyi varenikliinilla 29,2 prosenttia, bupropionilla 19,3 prosenttia, nikotiinikorvaushoidolla 20,4 prosenttia ja lumehoidolla 11,4 prosenttia. Kyseessä oli ensimmäinen laaja kliininen lääketutkimus, jossa kaksoissokkoutetulla ja suoran vertailun tutkimusasetelmalla verrattiin varenikliinin ja bupropionin tehoa lumehoidon lisäksi nikotiinikorvaushoitoon tupakoinnin lopettamisessa. Kaikki tutkimushenkilöt saivat tukea lopettamiseen.

Kaikkien tutkimushenkilöiden osalta tavallisimpia haittavaikutuksia olivat lääkeainekohtaisesti pahoinvointi (25 prosenttia, varenikliini), unettomuus (12 prosenttia, bupropioni), epänormaalit unet (12 prosenttia, nikotiinikorvaushoito) ja päänsärky (10 prosenttia, lumehoito).

EAGLES-tutkimus
EAGLES-tutkimus oli rinnakkaisryhmät sisältävä kansainvälinen monikeskustutkimus, jonka Pfizer teki Yhdysvaltojen lääkeviraston (FDA) ja Euroopan lääkeviraston (EMA)vaatimuksesta. Tutkimus tehtiin yhteistyössä lääkeyritys GlaxoSmithKlinen kanssa. Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli selvittää, liittyykö varenikliinin, bupropionin, nikotiinikorvaushoidon ja lumehoidon käyttöön tupakoinnin lopettamisessa kliinisesti merkittävää neuropsykiatristen oireiden kuten itsetuhoisuuden riskiä sekä sitä, lisääkö potilaiden psykiatrinen sairaushistoria näiden oireiden ilmaantumisen riskiä. Tutkimuksessa selvitettiin myös vieroituslääkkeiden tehoa. Tutkimuksen rajoituksia ovat muun muassa se, että tuloksia ei voida yleistää tutkimuksen poissulkukriteerien takia psykiatrisiin potilaisiin, jotka eivät ole saaneet hoitoa tai joiden sairaus on epästabiilissa vaiheessa, sekä potilaisiin, joilla oli vaikea keuhkoahtaumatauti, päihdeongelmia, tupakoivat vähän, oli ilmeistä itsetuhoisuutta tai joille bupropioni ei sovellu (esimerkiksi kouristusalttius). Tutkimuksen voima ei ollut riittävä harvinaisten yksittäisten haittatapahtumien ilmaantumisen erojen tutkimiseen hoitoryhmien välillä.Tutkimusta koskevat tarkemmat tiedot (muun muassa tarkat sisäänotto- ja poissulkukriteerit ja lääkeainekohtaisesti raportoidut haittatapaahtumat) esitetään verkossa julkaistun artikkelin oheismateriaalissa.

Pfizer
Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Lisätietoja:
vanhempi tieteellinen asiantuntija Kari Linden (puh. 050 – 395 0647, sposti: kari.linden@pfizer.com)

Lähde:
Anthenelli RM, Benowitz NL, West R, Aubin L, McRae T, Lawrence D, Ascher J, Russ C, Krishen A, Evins AE. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric (EAGLES): a double-blind-randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet. Julkaistu verkkoversiona: 22.4.2016, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30272-0.


Lue lisää »
W5k2vkfmurcf1qj8lppo

Punkit lisääntyneet Suomessa - myös puutiaisaivotulehduksia ennätysmäärä

Lehdistötiedotteet   •   Huhti 22, 2016 12:15 EEST

Punkit eli puutiaiset ovat lisääntyneet Suomessa. Punkkien levittämän vakavan sairauden, puutiaisaivotulehduksen, esiintyvyys on myös lisääntynyt. Vuonna 2015 todettuja tautitapauksia oli 67.

Yhteyshenkilöt 11 yhteyshenkilöä

  • Lehdistökontakti
  • viestintäpäällikkö
  • puh. (09) 4300 40

Pfizer Oy

Maailman johtava lääketieteen tutkimusyritys ja alkuperäislääkevalmistaja palveluksessasi

Hyvä terveys on elintärkeää - niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Osoite

  • Pfizer Oy
  • Tietokuja 4
  • 00330 Helsinki